FERMA roept EU op te komen met financieel vangnet voor bedrijven voor inkomensderving door niet materiële schade


De Federation of European Risk Management (FERMA) heeft de Europese Unie per brief opgeroepen om te komen met een veerkrachtig financieel publiek-privaat vangnet voor bedrijven voor inkomensderving als gevolg van niet-materiële oorzaken , zoals een pandemie of een grootschalige cyberaanval. Hiervoor zijn volgens de organisatie momenteel te weinig verzekeringsoplossingen op de markt beschikbaar, met alle mogelijke financiële gevolgen van dien. De brief is opgesteld door een speciale FERMA-werkgroep  bestaande uit ervaren riskmanagers van verschillende FERMA-leden uit meerdere landen.   

In een toelichting zegt FERMA-voorzitter Dirk Wegener: “We willen nu de discussies met de EU, de lidstaten en de verzekeringssector verdiepen en oplossingen ontwikkelen voor zowel een korte termijn beheersing van de crisis als voor meer financiële zekerheid voor bedrijven voor de langere termijn. FERMA-leden hebben expertise en ervaring op het gebied van bedrijfsonderbreking en die willen we inzetten voor de toekomstige weerbaarheid van het Europese bedrijfsleven. ”

De door FERMA voorgestelde oplossing omvat:

1.Risicobeheer op ondernemingsniveau: anticiperen op, preventie, identificatie en beperking van risico’s;          

2. risico-overdracht naar particuliere verzekerings- en herverzekeringsmarkten, alsmde de ontwikkeling van een verbeterde dekking voor niet-materiële bedrijfsschaderisico’s;

3.Pool-garanties van de nationale lidstaten;

4.Steun van de Europese Unie voor en coördinatie tussen nationale regeringen

                                                                                                                          Wegener:   “Deze holistische aanpak , ondersteund door de verzekeringssector, nationale regeringen en EU-instellingen, zou ervoor zorgen dat het veerkrachtige vangnet aan  alle bedrijven ten goede kan komen, van kleine en middelgrote ondernemingen die met onmiddellijke liquiditeitsproblemen worden geconfronteerd, tot de grootste internationale ondernemingen die worden geconfronteerd met zorgen over de toeleveringsketen en met handelsbeperkingen, stelt Wegener, die deelname door de (her) verzekeringssector van essentieel belang noemt.

Klik hier voor de volledige brief: https://www.ferma.eu/app/uploads/2020/05/RFCR-Letter-to-European-Commission.pdf