FERMA reageert op wetgevingsvoorstel Critical Raw Material Act

FERMA heeft begin 2023 een projectgroep in het leven geroepen die de wetgevende ontwikkelingen op het gebied van kritische grondstoffen (‘CRM’s’) op zich gaat nemen: de Critical Raw Materials Project Group. De groep ontwikkelde feedback op het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, dat in juni door FERMA werd ingediend. 

De Europese Commissie heeft op 16 maart 2023 haar voorstel voor een Critical Raw Material Act (‘CRMA’) gepresenteerd. De voorgestelde CRMA vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van het Green Deal Industrieel Plan dat in februari 2023 werd gepresenteerd. Het beoogt de toegang van de EU tot een veilige en de langetermijnaanvoer van cruciale grondstoffen, waardoor de strategische afhankelijkheid van de EU van import uit derde landen wordt verminderd.

In de feedback van FERMA aan de Europese Commissie werden de volgende punten benadrukt:

o FERMA juicht toe dat er in de voorgestelde CRMA een heel hoofdstuk is gewijd aan risicomonitoring en -beperking (hoofdstuk 4). Dit is een positieve en formele erkenning van de belangrijke rol die riskmanagement en riskmanagers zullen spelen voor organisaties in en rond het aanbod van CRM’s.

o Daarom is FERMA van mening dat er een riskmanager moet komen in de EU Critical Raw Materials Board.

o Er wordt begrijpelijkerwijs veel nadruk gelegd op ‘circulariteit’ in de tekst. De EU is niet gezegend met een overvloedige aanvoer van CRM’s en is daarom sterk afhankelijk van import. Het is logisch dat recycling van CRM’s een belangrijk kenmerk is van een EU-strategie. Niettemin zou het zinvol zijn als er meer aandacht zou worden besteed aan de traceerbaarheid en aan alle risico’s die zich zouden kunnen voordoen als de recycling zou toenemen.

o  Bovendien wijst FERMA erop dat er zeker verzekeringsimplicaties zijn van de CRMA. Dit verdient meer aandacht.

o Ten slotte is FERMA van mening dat er ook meer aandacht moet worden besteed aan de potentiële cybersecurityrisico’s die zich voordoen bij de strategische projecten rond CRM’s, maar ook bij de winning en levering ervan.

FERMA zal actief blijven op dit onderwerp.

 
 
 
 

Lees hier het volledige antwoord van FERMA op de consultatie here