FERMA-rapport: Riskmanagers en interne auditors moeten nauwer samenwerken met raden van bestuur


Raden van Bestuur moeten nauwer samenwerken met riskomanagers en interne auditors om de duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Anders neemt het risico toe dat niet wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en marktverwachtingen, zo blijkt uit een gezamelijke white paper Cb FERMA met ecoDa and ECIIA

“Risk Managers en Internal Auditors zijn nodig vanwege hun expertise als het gaat om het anticiperen op het effect van dubbele materialiteit.  Beide beroepsgroepen kunnen het bestuur ook helpen in de dialoog met relevante belanghebbenden. Bedrijven moeten eerst hun maturiteitsniveau beoordelen wat betreft hun algemene benadering van duurzaamheid”, benadrukte Béatrice Richez-Baum, algemeen directeur van ecoDa.

EFRAG heeft net de eerste set ontwerpnormen voor Europese duurzaamheidsverslaggeving (ESRS) aan de Europese Commissie geleverd. De standaarden onderstrepen de urgentie voor Europese bedrijven om de duurzaamheidsuitdaging aan te gaan. Op directieniveau wordt meer diepgaande kennis van duurzaamheidskwesties in de bedrijfsvoering noodzakelijk.”Een eerste vereiste is dat riskmanagement en interne audit de raad van bestuur en het senior management ondersteunen, zodat strategie, riskmanagement, beleid, governance en cultuur voldoen aan de eisen en verwachtingen. Op hun beurt moeten de Raad van Bestuur en de C-Suite interne audit en risicobeheer de middelen geven om dit te doen”, voegt Pascale Vandenbussche, secretaris-generaal van ECIIA, toe.

Terwijl zich nieuwe ontwikkelingen voordoen met betrekking tot verbeterde Europese wetgeving over duurzaam ondernemen (inclusief de ESRS-standaarden van EFRAG), beschrijven ecoDa, dat leden van de raad van bestuur vertegenwoordigt, FERMA, dat risicomanagers vertegenwoordigt, en ECIIA voor interne auditors in een gezamenlijke paper waarom samenwerking tussen de drie rollen nodig is. “Een bedrijfscultuur die bedrijfsbreed riskmanagement omarmt, is een fundamentele factor die bepaalt hoe organisaties duurzaamheid benaderen en ermee omgaan. Het managen van duurzaamheid vereist een volwassen risicomanagementfunctie en -processen. En met onze volwassenheidsmatrix in het document helpen we organisaties om een beter inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsreis”, aldus Typhaine Beaupérin, CEO van FERMA.

Om duurzaamheid in de bedrijfsvoering te verankeren, moeten Raden van Bestuur, Riskmanagers en Interne Auditors samenwerken. Er moet een duidelijk begrip tussen de Risk Management en Internal Audit functies worden ontwikkeld om de Raad van Bestuur te ondersteunen en de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

De gezamenlijke paper kan hier worden gedownload here