FERMA geeft eerste duurzaamheidsrisicogids uit voor Europese risicomanagers


Op 31 maart publiceerde FERMA de eerste gids voor Europese risicomanagers over duurzaamheidsrisico’s met als titel  People, planet, performance – The contribution of Enterprise Risk Management to Sustainability. De gids biedt praktische richtlijnen voor het opnemen en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen binnen het brede riskmanagementkader van een organisatie.  De gids bevat onder meer  voorbeelden van best practices  van de hand van vooraanstaande riskmanagers  op het gebied van duurzaamheidsriskmanagement.  

‘People, planet, performance’ speelt zich af tegen de achtergrond van de Europese Green Deal, waarin de EU zich wettelijk verplicht tot klimaatneutraliteit tegen 2050. Er zijn ook andere soortgelijke initiatieven in vele delen van de wereld. Valentina Paduano, voorzitter van FERMA’s  sustainability committee, zegt in een toelichting: “Een deel van de rol van riskmanagers is om deze initiatieven te vertalen naar hun implicaties voor hun organisaties in termen van risico’s en kansen.” Dit betekent, volgens het FERMA Sustainability Committee, dat bedrijven worden aangemoedigd om beslissingen te nemen in termen van financiële, ecologische (inclusief klimaat, biodiversiteit), sociale en menselijke effecten, waardoor veerkracht en waardecreatie op de lange termijn worden gegarandeerd.

Duurzaamheidsriskmanagement is een bedrijfsproces dat de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf ondersteunt. Het beoogt duurzaamheid op één lijn te brengen met riskmanagement door gebruik te maken van de principes van ondernemingsbreed riskmanagement.

“Sommige riskmanagers doen dit al jaren, maar het professionaliseringsniveau van het bedrijf is zeer gemengd in termen van duurzaamheidsmanagement. De gids ondersteunt riskmanagers door te laten zien hoe een duurzaamheidsriskmanagamentproces kan worden gekoppeld aan strategische doelen en risicobereidheid. Het bevat ook:  een voorbeeld van een risicoregister / -catalogus waarin duurzaamheidsgerelateerde risico’s zijn opgenomen, zoals milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG),  mogelijke aanpakken  van risicobeoordeling en • begeleiding bij risicocommunicatie, rapportage en openbaarmaking

 Valentina merkte op: “Een van de tools van de riskmanager, Enterprise Risk Management, biedt een robuust raamwerk om de impact en kansen die voortvloeien uit onze ontwikkeling naar duurzaamheid te identificeren en te beheren. Wij geloven dat People, planet, performance zal bijdragen aan duurzaamheid en daarmee aan de veerkracht van onze bedrijven. ”