Ferma focust zich op veerkracht en weerbaarheid leden nu Covid-19 laat zien dat meer werk nodig is

Ferma voert haar inspanningen op om leden te helpen de veerkracht en weerbaarheid van bedrijven te vergroten, nadat uit haar Covid-19-onderzoek blijkt dat er weliswaar vooruitgang is geboekt maar ook dat er meer werk nodig is om van deze zaken  een echt strategische kwestie te maken en de bredere risicocultuur te verbeteren.

Bij de opening van het Ferma Talks-evenement eerder deze maand legden de voorzitter en vicevoorzitter van de federatie uit dat de organisatie er bij de Europese Commissie op aandringt om op verschillende punten resultaten te boeken, waaronder publiek-private partnerschappen (PPP’s) voor systeemrisico’s, om de veerkracht te helpen verbeteren. Zij voegden eraan toe dat Ferma er ook voor probeert te zorgen dat Europese afnemers van verzekeringen beter vertegenwoordigd zijn in besprekingen met verzekeraars tijdens een steeds moeilijker wordende markt, en dat zij meer samenwerkt met verenigingen die andere bedrijfsfuncties in de regio vertegenwoordigen.

Charlotte Hedemark, vicevoorzitter van Ferma, gaf het startschot voor het evenement door uit te leggen dat uit de recente Covid-19-enquête van de federatie is gebleken dat de pandemie het streven naar veerkracht en weerbaarheid van bedrijven heeft versneld en het profiel van risikmanagement heeft versterkt. De meeste deelnemers zeiden dat directieteams en de riskmanagementfunctie binnen hun bedrijf de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor veerkracht en de daarmee samenhangende coördinatie. Volgens Hedemark wijst deze bevinding erop dat deze functie een grotere verantwoordelijkheid op zich neemt om risico’s op een meer holistische manier te beheren, vooral in coördinatie met andere functies.

Maar hoewel uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de respondenten vindt dat hun organisaties goed zijn toegerust om veerkracht en weerbaarheid te managen, moet er volgens de enquête meer worden gedaan om dit tot een echte strategische prioriteit te maken. Respondenten geven aan dat er ruimte is om de risicocultuur te verbeteren, om veerkracht verder te verankeren in het strategisch denken en om de mogelijkheden om gebeurtenissen te voorspellen te vergroten, legt Hedemark uit.”We mogen dus niet zelfgenoegzaam zijn. Er is nog veel te doen. We hebben nog steeds te maken met andere potentiële risico’s, bijvoorbeeld klimaatverandering of cyber. Daarom moeten we de risicocultuur echt verankeren in organisaties om voorbereid te zijn op toekomstige verstoringen, wat de oorzaak ook is,” zei ze.

Ferma-voorzitter Dirk Wegener vertelde tijdens Ferma Talks dat de federatie hard werkt om leden te helpen bij het bereiken van, en bijdragen aan, corporate resilience en wilde het event gebruiken om PPP-voorstellen voor catastroferisico’s ‘terug op de agenda te zetten’ op Europees niveau. “We moeten meer anticiperen en ons beter voorbereiden op de volgende crisis, of het nu een natcat, cyber of volgende gezondheidscrisis is. De nadruk moet liggen op preventie in plaats van op een reactie na een crisis. Daarom moet de wetgeving organisaties stimuleren die riskmanagement in hun bedrijfsmethoden en bestuursstructuur verankeren. Het PPP en het catastrofebestendigheidskader, zoals voorgesteld door Ferma, verminderen dus niet alleen de impact van een gebeurtenis, maar verminderen ook de economische schade als gevolg van het ingebedde risicobeheer.

Hij vervolgt:  “We zouden ook graag zien dat de EC riskmanagement als een belangrijk aspect beschouwt van nieuwe voorstellen voor zaken als duurzaamheid en digitalisering. Wij willen dit ondersteunen door voort te bouwen op onze positie als de stem van risico- en verzekeringsmanagers in Europa. We zijn dan ook verheugd dat leden van de EC en het parlement deelnemen aan ons evenement hier.”  

Ferma heeft ook besloten om te proberen ‘de stem te versterken’ van de Europese kopers van bedrijfsverzekeringen door gesprekken te voeren met verzekeraars nu de markt verhardt, zei Wegener.We zien nu in een tijd van toenemende risico’s, de capaciteit wordt verminderd en de premies stijgen terwijl kopers een kleiner budget hebben omdat ze herstellen van de pandemie. Dus aangezien de verzekeringsmarkt de nationale grenzen overschrijdt, zien we een rol weggelegd voor Ferma als een Europese vereniging om met verzekeraars in dialoog te treden over deze kwesties,” zei hij.

Hij legde verder uit dat de Covid-19-enquête en het rapport van Ferma ook aantonen dat samenwerking tussen organisaties essentieel is om veerkracht en weerbaarheid te leveren. Ferma ondersteunt dit proces daarom door samen te werken met de Europese vereniging van auditors ECIIA en de regionale vereniging van bestuurders ECODA aan een gezamenlijk project over toezicht op duurzaamheidsrisico’s om de interactie tussen de drie functies te verbeteren, legde Wegener uit.