FERMA Europese enquête 2022: Riskmanagers worden geconfronteerd met drievoudige crisis bij inkopen verzekeringsdekking

Riskmanagers worden bij de inkoop van verzekeringsdekking geconfronteerd met een drievoudige crisis: 78% wordt zwaar getroffen of geconfronteerd met een grote impact in termen van premiestijging, 71% in termen van vermindering van capaciteit en  63% in termen van beperkingen en uitsluitingen voor specifieke risico’s. Dat komt naar voren uit  de recent  gepresenteerde resultaten van FERMA’s 2022 European Risk Manager Survey.

Als gevolg hiervan passen risk managers hun verzekeringsstrategie de komende twee jaar aan door zich te richten op risk retention, het meer voor eigen rekening nemen van vrisico’s (73%), het gebruik van een captive (35%), het oprichten van een captive (12%) en het gebruik van alternatieve risicofinancieringsinstrumenten (29%). De interesse in captives is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gestegen van 15% in 2018 naar 47% nu.

De FERMA-enquête wordt sinds 2001/2002 om het jaar gehouden en dit is de eerste die sinds de pandemie wordt uitgevoerd. Sinds de laatste enquête in 2020 hebben zich uitzonderlijke omstandigheden voorgedaan. Wat is het effect op de prioriteiten en werkwijzen van de risicomanager?, aldus FERMA. Aan het onderzoek hebben ruim 500 personen uit  27 landen deelgenomen.

De grootste bedreigingen voor bedrijven in 2022 houden verband met of worden versterkt door de wereldwijde pandemie en de Oekraïense crisis: cyberdreigingen, mislukking van de toeleveringsketen en verstoringen, geopolitieke onzekerheden en onzekere economische groei, met name door de stijging van de grondstof- en energiekosten en de kwestie van de beschikbaarheid daarvan, alsook de inflatie.

Cyberaanvallen blijven bovenaan de agenda staan op korte (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar), terwijl risico’s in verband met duurzaamheid twee van de drie grootste risico’s zijn op lange termijn (10 jaar), met klimaatverandering als nummer 1 en natuurrampen als nummer 3. Daarnaast denkt 41% van de respondenten dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zullen worden, wat illustreert dat het steeds moeilijker wordt om risico’s te verzekeren die als systemisch worden gezien (bijv. cyber, klimaatverandering).

Het beroep van riskmanager

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 91% van de riskmanagers volledig, grotendeels of gedeeltelijk betrokken bij de bedrijfsstrategie. Een groeiend aantal risicomanagers speelt een specifieke rol met betrekking tot ESG-gerelateerde risico’s in hun organisaties of is van plan dit te gaan doen (56% tegenover 40% in 2020) en 82% werkt samen met de afdeling MVO/Duurzaamheid, waarbij 32% een nauwe interactie heeft tegenover 20% in 2020.

Meer dan de helft van de riskmanagers werkt nauw samen met IT en informatiebeveiliging op het gebied van cyberrisico’s of heeft dit binnen zijn team. Meer dan een derde van de riskmanagers is rechtstreeks betrokken bij het beheer van risico’s in verband met de invoering van nieuwe technologieën door hun organisatie.

Download HIER het volledige onderzoek:  Download the full set of data HERE