Ferma: Europese Commissie staat open voor discussie over partnerschappen voor systeemrisico’s

Ferma heeft  een positieve reactie ontvangen van de Europese Commissie op haar voorstellen voor een publiek-privaat partnerschap (PPP) om het bedrijfsleven en de samenleving als geheel te helpen toekomstige systeemcrises effectiever het hoofd te bieden. De vicevoorzitter van de Commissie, Maroš Šefčovič, vertelde Ferma-voorzitter Dirk Wegener tijdens zijn presentatie op het Ferma Talks-evenement van deze week dat de EC graag wil leren van de professionele riskmanagementgemeenschap en de verzekeringssector in haar streven om een veerkrachtigere Europese economie en samenleving op te bouwen.

Šefčovič verwees niet rechtstreeks naar de voorstellen van Ferma en de verzekeringssector voor geformaliseerde PPP’s om meer zekerheid te bieden tijdens crises zoals de huidige Covid-19-pandemie. Wel verklaarde hij dat de pandemie duidelijk de beperkingen van de standaard commerciële verzekeringsdekking heeft aangetoond en dat er behoefte is aan een robuustere aanpak die gebaseerd is op verliespreventie, risicobeheer en risico-overdracht.De woorden van Šefčovič zullen Ferma aanmoedigen in haar pogingen om het debat over de structuur en uitvoering van PPP’s op zowel nationaal als EU-niveau nieuw leven in te blazen.

De federatie stelde vorig voorjaar aanvankelijk een aanpak voor aan de EC en werkte bemoedigend samen met de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) om soortgelijke voorstellen in te dienen. Maar ondanks het aanvankelijke optimisme is er weinig vooruitgang geboekt op het gebied van PPP’s voor systeemrisico’s die uiteindelijk door de staat en de EU zouden worden gesteund als herverzekeraar in laatste instantie.

De vicevoorzitter van de Commissie zei dat iedereen moet erkennen dat we ons in een nieuw tijdperk bevinden waarin de grenzen tussen publieke risico’s en particuliere verzekeringen “vervaagd” zijn. Om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen – of het nu gaat om gezondheidsgerelateerde, cyber- of natuurrampen – moeten we daarom door “nieuwe optieken” kijken, aldus Šefčovič.

Hij zei dat regelmatig contact tussen de Commissie en instanties als Ferma en de verzekeringssector nodig zal zijn om te helpen een veerkrachtiger Europa op te bouwen dat beter voorbereid is op toekomstige crises. “We moeten deze kans grijpen”, aldus Šefčovič.Hoewel de aandacht momenteel vooral uitgaat naar de pandemie, moet de klimaatverandering in de toekomst een belangrijk terrein worden voor samenwerking tussen overheidsinstellingen en de particuliere sector, zowel vanuit het oogpunt van risicobeheer als van verzekeringen, zei hij.

“Dit is vandaag de dag van groot belang. Klimaatverandering en aantasting van het milieu hebben een directe invloed op de financiële stabiliteit. De branden en overstromingen van afgelopen zomer hadden een directe impact op de energieprijzen, dus we zien hoe de klimaatverandering directe financiële gevolgen heeft voor de economie. Maar slechts 30% van de economische verliezen werd gedekt, zodat er een verzekeringskloof van 70% overblijft… dit is een belangrijke kwestie die we moeten aanpakken,” aldus Šefčovič.

“We moeten nagaan hoe we de weerbaarheid tegen pandemieën kunnen vergroten, hoe we het bewustzijn en de dekking van pandemiegerelateerde risico’s kunnen verbeteren door middel van verzekeringscontracten… We hebben de verzekeringssector nodig met ondersteunende capaciteit en om een goede prognosecapaciteit op te bouwen in de post-pandemische omgeving”, voegde hij eraan toe.