FERMA: besprekingen captive/Solvency II vorderen goed

De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) ziet  vooruitgang in de discussies over proportionaliteitsmaatregelen voor captives in de aanstaande herziening van Solvency II na een directe benadering van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU.

De voorzitter van FERMA, Dirk Wegener, vertelde de Algemene Vergadering van FERMA in Brussel op 21 juni jl. dat FERMA verschillende ontmoetingen heeft gehad met het Franse ministerie van Financiën en in nauw contact staat met de kantoren van belangrijke leden van het Europees Parlement (MEP’s) die aan het dossier werken, waaronder de rapporteur.

Wegener legde uit dat de door zowel het Franse voorzitterschap als de rapporteur voorgestelde wijzigingen verder gaan in de ondersteuning van captives, inclusief het verzoek van FERMA om alle captives te classificeren als ‘low-risk profile undertakings’ dan het voorstel van de Europese Commissie. “De deal is nog niet rond, maar de besprekingen gaan in de goede richting”, aldus Wegener, volgens wie het afgelopen jaar uitstekende vooruitgang is geboekt met de prioriteiten van de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) en zijn de politieke activiteiten en invloed van FERMA versterkt.  

Volgens Wegener heeft FERMA haar stem op Europees niveau versterkt nu riskmanagers hun bezorgdheid blijven uiten over de gevolgen van de aanhoudende harde markt en de mogelijkheid van toekomstige onverzekerbaarheid, en met nieuwe EU-wetgeving die de dagelijkse rol van riskmanagers beïnvloedt. In verband hiermee onderhoudt FERMA steeds

Hij bedankte de lidverenigingen voor hun actieve betrokkenheid in de comités en werkgroepen van FERMA, die deze vooruitgang mogelijk maakt. “De kracht van het FERMA-netwerk ontstaat door samen te werken aan de zaken die voor u en uw leden belangrijk zijn. Uw deelname aan onze activiteiten, zoals commissies en evenementen, is essentieel voor dit proces.”

FERMA coördineert ook Project Lucy op Europees niveau,  een initiatief van de Franse vereniging AMRAE dat marktgegevens verzamelt over cyberverzekeringen uit 11 markten, die riskmanagers kunnen gebruiken bij onderhandelingen met verzekeraars. De gegevensverzameling is in februari van start gegaan en is nu beschikbaar voor Frankrijk. België en Italië zijn de volgende, gevolgd door de overige acht.

Uit de FERMA 2022 Risk Manager Survey bleek dat 41% van de respondenten denkt dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zouden kunnen worden. De duurzaamheidscommissie van FERMA is begonnen met het uitwerken van een standpunt over de benadering van de verzekeringsmarkt ten aanzien van de overgang van bedrijven naar duurzaamheid.

 FERMA is begonnen met het aanspreken van het voorzitterschap van de Raad van de EU, dat om de zes maanden rouleert tussen de lidstaten, naast de Europese Commissie en het Europees Parlement met wie het regelmatig contact heeft. Het doel is het belang van de integratie van riskmanagement in het beleid en de wetgeving van de EU aan te tonen en te laten zien hoe zijn pleitbezorging zich verhoudt tot de specifieke prioriteiten van het voorzitterschap. Dit heeft reeds concrete resultaten opgeleverd in termen van de herziening van Solvency II. FERMA is van plan het Tsjechische voorzitterschap op soortgelijke wijze te benaderen wanneer het zijn termijn op 1 juli aanvangt.

Bron: Commercial Risk Europe