Europese herverzekeraars hebben goede uitgangspositie om nat cat risico’s te verzekeren

Europese herverzekeraars hebben goede uitgangspositie om  nat cat risico’s te  verzekeren

Europese herverzekeraars bevinden zich in de beste positie om natuurrampenrisico’s te verzekeren, aldus een rapport van RBC Capital Markets. De herverzekeringstarieven, in het bijzonder voor nat cat, zullen dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk hard blijven als gevolg van een ongebruikelijke ontwrichting in een anders zeer gestandaardiseerde markt. Dankzij hun sterk gediversifieerde bedrijfsmodellen en sterke balansen kunnen de herverzekeraars deze opportuniteit aangrijpen op een moment dat kleinere sectorgenoten terughoudend zijn.

De herverzekeraars zijn van oudsher zeer goed gekapitaliseerd en de hogere rentestand hebben de solvabiliteitspositie verder versterkt. RBC schat dat de solvabiliteit van de grote vier in de eerste helft van het jaar ruim boven de target-ratio’s ligt. Dit biedt ruim voldoende buffers tegen potentiële schokken van de financiële markten en natriumkatten, terwijl het de groei in de huidige harde markt ondersteunt.

In de P&C sector is het beleggerssentiment vooral afhankelijk van het vermogen van bedrijven om winst te realiseren. RBC voorspelt dat de gemiddelde ROE’s van de herverzekeraars zullen verbeteren van 10% in 2022 tot 14% in 2024. Het rapport raamt ook een gemiddelde netto bedrijfskapitaal van 2,5 miljard euro over 2022-24, rekening houdend met de groei van de activiteiten en kapitaalrendementen.

RBC ziet de Europese herverzekeraars als defensieve bedrijven die goed gepositioneerd zijn om in te spelen op een ontwrichte nat cat cat markt waar de gunstige acceptatievoorwaarden op de middellange termijn waarschijnlijk zullen aanhouden.De kapitalisatie is sterk om mogelijke schokken op te vangen en aantrekkelijke bedrijfsgroei te ondersteunen in een tijd waarin kleinere sectorgenoten voorzichtiger zijn.