EC werkt aan pan-Europese oplossing voor oplossing risicofinanciering overdracht bij pandemieën

De Europese Commissie is  een werkgroep aan het opzetten  om een financieringsoplossing te vinden voor   pandemie- en andere catastrofale risico’s . Gedacht wordt aan  een pan-Europese publiek-private pool met EU-financiering helemaal bovenaan zal overwegen, meldt Commercial Risk Europe op basis van een brief van John Berrigan, director-general of the EC’s Directorate General of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)  aan andere afdelingen geschreven waarin hij de opzet voorstelt van een ​​’interdepartementale werkgroep om te komen tot oplossingen om de verzekeringsmogelijkheden tegen de schade van toekomstige pandemieën te verbeteren

  Berrigan heeft de directoraten-generaal van negen andere afdelingen uitgenodigd om een ​​vertegenwoordiger te benoemen in de werkgroep die hij zal voorzitten. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) zal zich ook bij de groep voegen, die naar verwachting in de tweede helft van deze maand haar eerste bijeenkomst zal houden. In de brief staat dat de werkgroep dan eens per maand bijeenkomt en in het eerste kwartaal van volgend jaar een rapport presenteert met mogelijke aanbevelingen voor toekomstige maatregelen.

Berrigan zegt dat de Europese Commissie over deze kwestie overleg zal plegen met de lidstaten, hun bevoegde autoriteiten en vertegenwoordigers van de particuliere sector. Dit overleg is bedoeld om informatie te verzamelen over reeds op nationaal en internationaal niveau genomen initiatieven om het probleem van de pandemic insurance egap aan te pakken.  In zijn brief benadrukt hij dat de verzekeringssector tot dusver een ‘zeer beperkte’ rol heeft gespeeld bij het effectief verzekeren van schades op het gebied van bedrijfsonderbreking als gevolg van de lockdown van Covid-19 en andere inperkingsmaatregelen opgelegd door nationale regeringen. Dit komt voort uit het feit dat pandemieën in  het algemeen zijn uitgesloten van zakelijke verzekeringscontracten en zo een protection gap  heeft gecreëerd.

Deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van organisaties van risk- en insurancemanagers, zijn het erover eens dat dergelijke risico’s van bedrijfsschade (NDBI) niet alleen door de verzekeringsmarkt kunnen worden gedekt, gezien de enorme omvang van de potentiële schade. Er zijn op nationaal niveau stappen ondernomen in verschillende Europese landen en de VS om publiek-private partnerschappen te creëren om pandemierisico’s en andere Cat-events  te dekken.

Berrigan legt in zijn brief aan andere afdelingshoofden van de EG uit dat de meeste voorstellen of ideeën verwijzen naar ‘gedeelde ‘weerbaarheidsoplossingen’. “Dit is waar de privésector een (mogelijk beperkte) eerste beschermingslaag biedt, aangevuld met overheidsingrijpen wanneer de claims bepaalde vooraf gedefinieerde niveaus overschrijden (tweede laag) en mogelijk door herverzekeringsmechanismen (derde laag)”, zegt hij tegen de andere afdelingshoofden van de EG. .Discussies over dit soort oplossingen (met private en publieke interventies) vorderen sneller in sommige lidstaten (bv. Frankrijk) en het onderwerp krijgt brede belangstelling in de samenleving”, voegt hij eraan toe.

Hij merkt daarnaast op dat sommigen hebben opgeroepen tot een pan-Europese oplossing met steun op EU-niveau, en dit is wat de werkgroep zal overwegen. De Federation of European Risk Management Associations (Ferma) steunt een dergelijke stap. “Gezien de onderlinge afhankelijkheid van onze economieën en de interne markt voor verzekeringen, steunen sommige deskundigen en belanghebbenden gecoördineerde benaderingen en bevorderen zij een of andere vorm van EU-brede coördinatie van nationale initiatieven of een (directe) interventielaag van de EU (vierde laag) ”,schrijft  Berrigan in zijn brief,  
 
Voor het gehele artikel klik hier: https://www.commercialriskonline.com/ec-starts-work-on-pan-european-pandemic-risk-transfer-solution/

Bron Commercial Risk Europe

kt  aan pan-Europese oplossing voor oplossing risicofinanciering overdracht bij pandemieën

De Europese Commissie is  een werkgroep aan het opzetten  om een financieringsoplossing te vinden voor   pandemie- en andere catastrofale risico’s . Gedacht wordt aan  een pan-Europese publiek-private pool met EU-financiering helemaal bovenaan zal overwegen, meldt Commercial Risk Europe op basis van een brief van John Berrigan, director-general of the EC’s Directorate General of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)  aan andere afdelingen geschreven waarin hij de opzet voorstelt van een ​​’interdepartementale werkgroep om te komen tot oplossingen om de verzekeringsmogelijkheden tegen de schade van toekomstige pandemieën te verbeteren

 .

  Berrigan heeft de directoraten-generaal van negen andere afdelingen uitgenodigd om een ​​vertegenwoordiger te benoemen in de werkgroep die hij zal voorzitten. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) zal zich ook bij de groep voegen, die naar verwachting in de tweede helft van deze maand haar eerste bijeenkomst zal houden. In de brief staat dat de werkgroep dan eens per maand bijeenkomt en in het eerste kwartaal van volgend jaar een rapport presenteert met mogelijke aanbevelingen voor toekomstige maatregelen.

Berrigan zegt dat de Europese Commissie over deze kwestie overleg zal plegen met de lidstaten, hun bevoegde autoriteiten en vertegenwoordigers van de particuliere sector. Dit overleg is bedoeld om informatie te verzamelen over reeds op nationaal en internationaal niveau genomen initiatieven om het probleem van de pandemic insurance egap aan te pakken.  In zijn brief benadrukt hij dat de verzekeringssector tot dusver een ‘zeer beperkte’ rol heeft gespeeld bij het effectief verzekeren van schades op het gebied van bedrijfsonderbreking als gevolg van de lockdown van Covid-19 en andere inperkingsmaatregelen opgelegd door nationale regeringen. Dit komt voort uit het feit dat pandemieën in  het algemeen zijn uitgesloten van zakelijke verzekeringscontracten en zo een protection gap  heeft gecreëerd.

   .

Deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van organisaties van risk- en insurancemanagers, zijn het erover eens dat dergelijke risico’s van bedrijfsschade (NDBI) niet alleen door de verzekeringsmarkt kunnen worden gedekt, gezien de enorme omvang van de potentiële schade. Er zijn op nationaal niveau stappen ondernomen in verschillende Europese landen en de VS om publiek-private partnerschappen te creëren om pandemierisico’s en andere Cat-events  te dekken.

Berrigan legt in zijn brief aan andere afdelingshoofden van de EG uit dat de meeste voorstellen of ideeën verwijzen naar ‘gedeelde ‘weerbaarheidsoplossingen’. “Dit is waar de privésector een (mogelijk beperkte) eerste beschermingslaag biedt, aangevuld met overheidsingrijpen wanneer de claims bepaalde vooraf gedefinieerde niveaus overschrijden (tweede laag) en mogelijk door herverzekeringsmechanismen (derde laag)”, zegt hij tegen de andere afdelingshoofden van de EG. .Discussies over dit soort oplossingen (met private en publieke interventies) vorderen sneller in sommige lidstaten (bv. Frankrijk) en het onderwerp krijgt brede belangstelling in de samenleving”, voegt hij eraan toe.

Hij merkt daarnaast op dat sommigen hebben opgeroepen tot een pan-Europese oplossing met steun op EU-niveau, en dit is wat de werkgroep zal overwegen. De Federation of European Risk Management Associations (Ferma) steunt een dergelijke stap. “Gezien de onderlinge afhankelijkheid van onze economieën en de interne markt voor verzekeringen, steunen sommige deskundigen en belanghebbenden gecoördineerde benaderingen en bevorderen zij een of andere vorm van EU-brede coördinatie van nationale initiatieven of een (directe) interventielaag van de EU (vierde laag) ”,schrijft  Berrigan in zijn brief,  
 
Voor het gehele artikel klik hier: https://www.commercialriskonline.com/ec-starts-work-on-pan-european-pandemic-risk-transfer-solution/

Bron Commercial Risk Europe