Drie van de vijf bedrijven in Australië en Nieuw Zeeland getroffen door een of meerdere cyberaanvallen; 80% van hen zijn daarbij gegevens kwijtgeraakt

Uit onderzoek in opdracht  van datamanagementspecialist Commvault blijkt dat 60% van de  bedrijven in Australië en Nieuw Zeeland (ANZ) de afgelopen 12 maanden ten minste één cyberaanval heeft meegemaakt. Daarbij raakten 80% van die getroffen bedrijven data kwijt.  Van de ondervraagde bedrijven gaf 72% aan dat de gegevens die in de cloud zijn opgeslagen een groter risico vormen als ze verloren, aangetast of beschadigd raken.

David Rajkovic,  Area Vice President voor ANZ bij Commvault, licht toe: “Terwijl Australische en Nieuw-Zeelandse organisaties blijven evolueren naar hybride werkplekken, worden enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd voor elke bedrijfsfunctie. Deze wildgroei aan gegevens is een bedrijfskritisch probleem, vooral in het licht van het huidige uitdagende cyberbeveiligingslandschap, robuust gegevensbeheer en strikte controles op de gegevensomgeving kunnen inbreuken helpen voorkomen. Helaas heeft 60% van de bedrijven met wie we spraken de afgelopen 12 maanden een of andere vorm van cyberaanval meegemaakt en heeft 80% hen daardoor gegevens verloren. Bedrijven moeten verder denken dan alleen back-up maken, proactief zijn en overschakelen op  een recovery-ready staat, zodat wanneer een aanval plaatsvindt, de aangetaste gegevens 100% herstelbaar zijn. “

Andere uitkomsten

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat data snel blijft groeien, met gemiddeld 40% in 2020 en naar verwachting 41% in 2021. 80% van die verwachte groei zal echter worden opgeslagen in de cloud. Daarnaast geeft 72% van de ANZ-bedrijven aan dat deze aanvullende gegevens waardevol zijn voor het bedrijf en dat ze een aanzienlijk hoger risico vormen als ze verloren, beschadigd of anderszins aangetast  zijn. Hybride infrastructuur is de standaard voor gegevensopslag. 67% van de respondenten zegt dat de operationele voordelen kosten met zich meebrengen in de vorm van managementinspanningen en 70% van de bedrijven is het erover eens dat het moeilijker is om gegevens op te slaan en te managen als ze op meer plaatsen worden opgeslagen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 89% van de organisaties in Australië en 78% in Nieuw-Zeeland plannen hebben voor het beter beheren van data om met deze en andere kwesties rekening te houden. Maar 26% van deze plannen is niet in praktijk gebracht en 41% is de afgelopen drie maanden niet bijgewerkt.

Het onderzoek identificeerde vijf belangrijke uitdagingen voor bedrijven.

  1. Optimalisatie van gegevensopslag : Het beheersen van de kosten van een steeds groter wordende set aan gegevens staat bij bedrijven bovenaan de prioriteitenlijst.
  2. Dataclassificatie:  Onjuist geclassificeerde gegevens kunnen net zo moeilijk te beheren zijn als ongestructureerde gegevens.
  3. Gegevensbescherming “: Ervoor zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot een gegeven dataset is van vitaal belang.
  4. Discovery:  Bedrijven over de hele wereld moeten voldoen aan wetten op het gebied van vrijheid van informatie die kunnen vereisen dat specifieke informatie over mensen op verzoek beschikbaar wordt gesteld. Ervoor zorgen dat systemen deze gegevens kunnen verstrekken zonder anderen te identificeren, is een regelgevende noodzaak.
  5. Compliance: De eerstvolgende regelgeving inzake gegevensbeheer draait om de noodzaak om gegevens binnen een specifiek territorium te houden.