Dirk Wegener herkozen als voorzitter FERMA; Laurence Eeckman gekozen tot bestuurslid

Dirk Wegener is tijdens de Algemene Vergadering van de FERMA zowel herkozen als lid van het bestuur als in de functie van voorzitter voor de komende twee jaar. In het dagelijks even is Wegener Global Head of Corporate Insurance voor Deutsche Bank en lid van de Duitse risicomanagementvereniging GVNW. Hij is Rimap gecertificeerd.

In het afgelopen jaar heeft de FERMA haar belangenbehartiging en zichtbaarheid op EU-niveau vergroot, technologie gebruikt om haar netwerk van leden te versterken en haar Rimap-certificering voor professionele risicomanagers verder te ontwikkelen, aldus Wegener ““Het afgelopen jaar was geen gemakkelijke tijd, maar we zien de vruchten van investeringen in risikmanagement en veerkracht nu we een herstelfase ingaan. We kunnen positieve ontwikkelingen wereldwijd en in Europa onder de aandacht brengen. We hebben veel geleerd wat ik in twee korte zinnen zou willen samenvatten: samenwerking is essentieel. Veerkracht is cruciaal.”

In zijn presentatie aan de verenigingen gebruikte Wegener de thema’s herstel en veerkracht om de activiteiten van FERMA van het afgelopen jaar en toekomstige projecten te duiden.  Hij stipte er vier aan:

• FERMA’s versterkte bijdragen aan Europese beleidsdiscussies over sleuteldossiers voor belangenbehartiging: systemic risks, duurzaamheid, digitalisering en captives;

 • Verbeterde online communicatie en contacten met de aangesloten verenigingen om standpunten en goede praktijken te blijven uitwisselen en verzamelde feiten en cijfers om het beroep beter te ondersteunen.

• Het organiseren van online activiteiten, met name evenementen zoals het FERMA Seminar en de Risk Management Awards Week. De FERMA Talks zullen in oktober van dit jaar online plaatsvinden, waarbij het Forum wordt uitgesteld tot 2022.

• Toekomstige groeimogelijkheden ontwikkeld voor de Rimap-certificering voor riskmanagement.

Vooruitkijkend schetste Wegener het scala aan huidige FERMA-projecten, waaronder duurzaamheid en governance, meer delen van verzekeringsgegevens, proportionaliteit voor captive-regulering, risico’s met betrekking tot werken op afstand en een veerkrachtonderzoek. Voor meer informatie, klik hier om het volledige rapport van de president 2021 te lezen. Voor meer info:  , click here t. 

Hij besloot zijn verhaal t aan de Algemene Vergadering met de woorden:  “We hebben een unieke kans om sterker uit de pandemie te komen, onze economieën te transformeren en kansen en banen te creëren voor een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.”

Nieuw bestuurslid

Laurence Eeckman werd voor de eerste keer in het bestuur gekozen. Ze is Vice President Group Risk Management AB Electrolux en lid van SWERMA. Ze neemt  de plaats van Maria Isabel Martínez die aan het einde van haar mandaat van negen jaar was gekomen. Wegener bedankte Marisa Martínez voor haar lange bijdrage aan FERMA, in het bijzonder aan de totstandkoming en ontwikkeling van Rimap

Laurence Eeckman