Diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen


 Met betrekking tot diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen heeft de politie 362 registraties opgemaakt tussen 10 april 2019 en 10 juli 2021. Doordat enkel de politie-informatie uit het jaar 2020 in zijn geheel beschikbaar is, is het moeilijk om de jaarlijkse resultaten met elkaar te vergelijken. Van de 362 diefstallen vonden er 145 plaats in 2019, 166 in 2020 en 51 in 2021, zo blijkt uit cijfers van het SWOV. 

 Ten aanzien van de maandelijkse diefstalcijfers blijkt dat in 2019 de meeste gps-systemen uit landbouwvoertuigen zijn gestolen in de maanden april en mei, terwijl dit voor de jaren 2020 en 2021 respectievelijk de maanden mei, juni en juli betreft. Blijkbaar is het voorjaar een periode waarin de daders het meest overgaan tot het plegen van dit delict. Tijdens de 362 diefstallen zijn in totaal 837 gps-systemen gestolen. De daders nemen per diefstal dus zelden maar één gps-systeem weg uit het landbouwvoertuig: in 42% van degevallen. Bij een kwart van de incidenten worden twee gps-systemen ontvreemd, bij 10% drie  en bij de resterende 23% vier of meer.  

3.2 Diefstallocaties  

Op de vraag in welke gemeenten de gps-systemen uit landbouwvoertuigen zijn gestolen, blijkt dat de diefstal eigenlijk overal in Nederland in meer of mindere mate voorkomt, met uitzondering van het westen. Daar zijn grote delen waar  geen enkele diefstal heeft plaatsgevonden in de periode 10 april 2019 tot en met 10 juli 2021. Dit is een logisch gegeven, aangezien daar geen tot weinig landbouwgebieden zijn.  

Er zijn in totaal zes gemeenten waar in deze periode minimaal tien gps-systemen zijn gestolen: Noordoostpolder (39 stuks), Dronten (28 stuks), Sluis (16 stuks), Zeewolde (14 stuks), Hollands Kroon (13 stuks) en Hoeksche Waard (10 stuks). Deze gemeenten zijn gelegen in de provincies Flevoland (3 keer), Zuid-Holland (1 keer), Noord-Holland (1 keer) en Zeeland (1 keer). Met uitzondering van de gemeente Hoeksche Waard staan in de top tien van gemeenten waar per 1.000 inwoners de meeste gps-systemen zijn weggenomen ook de gemeenten Noordoostpolder, Sluis, Dronten, Zeewolde en Hollands Kroon.  

Van de 74 gestolen gps-systemen blijken 31 te zijn weggenomen bij een loonbedrijf. Verder zijn 28 van de 74 gps-systemen gestolen bij een boer/agrarisch bedrijf. In juni 2020 worden in Wieringermeer bijvoorbeeld de spuitcomputer en het bijbehorende bedieningssysteem weggenomen uit de schuur van een agrarisch bedrijf. De diefstallen van de overige vijftien gps-systemen hebben in vijf gevallen plaatsgevonden ‘bij een bedrijf’, in een geval ’uit een schuur horend bij een woning’ en in de resterende negen gevallen is de specifieke diefstallocatie onbekend gebleven.  

 Slachtoffers van diefstal van gps-systemen ondervinden naast een financiële schade (de schade kan in de tienduizenden euro’s lopen) ook praktische schade. De diefstal van gps-systemen zorgt er namelijk voor dat bedrijfsvoering tijdelijk stilgelegd moet worden, aldus het rapport over de impact van de diefstal voor slachtoffers..