“Cyberrisicosector heeft meer herverzekeringscapaciteit nodig”


De cyberrisicomarkt heeft nog steeds meer herverzekeringscapaciteit nodig nu de vraag naar cyberverzekeringsproducten in slechts vier jaar is verdrievoudigd. Dat heeft  Antony Cordonnier, managing director en global co-head of cyber bij Guy Carpenter gezegd tijdens een bijeenkomst  op de Intelligent Insurer Cyber Risk & Insurance Innovation Europe.

Hij vertelde daarbij dat de wereldwijde premie was gestegen van $ 5 miljard in 2019 naar een geschatte $ 15,5 miljard in 2023, terwijl de herverzekeringslimieten slechts waren verdubbeld. Ook gaf hij aan dat de tragere toename van de herverzekeringscapaciteit te wijten was aan een gebrek aan aanbod, deels veroorzaakt door een gebrek aan betrouwbare gegevens, hoewel hij ook opmerkte dat het niveau van herverzekering voor cyber relatief hoog was met 45%, een daling ten opzichte van 55% in een kleinere markt in 2019.Hij zei dat traditionele herverzekeringsbronnen ondersteunend waren geweest, maar hij dacht dat er meer ruimte was om te groeien via kapitaal van derden en verzekeringsgebonden effecten.

Cordonnier vertelde de 200 afgevaardigden dat de groei in de markt ‘seismisch’ was, omdat economieën meer gedigitaliseerd werden, de wettelijke vereisten voor bescherming tegen cyberrisico’s toenamen en klanten ook verfijnder werden in hun verwachtingen. Bovendien was de variëteit aan verzekeringsproducten groter geworden, terwijl er ook meer vraag was naar schade-ervaringen. Hij zei dat ransomware-aanvallen de claims blijven domineren (60%) en steeds vaker voorkomen en ernstiger worden. 

Ook verwacht hij dat Guy Carpenter verwacht dat de premies in 2023 vlak zullen zijn na tien opeenvolgende kwartalen van groei.Dit was deels te wijten aan een gunstiger risico-omgeving en omdat er nieuwkomers op de markt waren, waardoor deze competitiever werd.  De Amerikaanse markt blijft het meest geavanceerd en is ook het gebied waar de premiegroei het nauwst samenhangt met de groei van het BBP – een teken dat de markt relatief volwassen is en dat de penetratie van de markt beperkt is.Maar hij zei dat andere regio’s ruimte hebben om te groeien.

De dekking varieert ook in verschillende sectoren, zei Cordonnier. Hij zei dat de dienstensector 20% van de totale markt vertegenwoordigt, maar slechts 10% van de markt voor eigen risico, waaruit blijkt dat er ruimte is voor verdere penetratie.Een belangrijk probleem bij het verkrijgen van herverzekering was een gebrek aan gegevens, voegde hij eraan toe. Maar hij zei dat het aantal claims waarvan de oorzaak als “onbekend” werd geclassificeerd afnam naarmate de kwaliteit van de rapportage verbeterde.

Hij zei ook dat de misvatting bestond dat “staartverliezen” of catastrofale verliezen van grote bedrijven een groter risico vormen voor verzekeraars.Hoewel grote bedrijven 60-65% van de tail losses voor hun rekening nemen, is er, uitgesplitst per dollar premie, weinig verschil tussen grote bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen.

Hij merkte ook op dat, terwijl catastrofemodellen voor orkanen en zware convectieve stormen over het algemeen accuraat waren, er meer verschillen waren met cybermodellen – maar niet zoveel als voor aardbevingen, waarvoor er eeuwen aan gegevens zijn, vergeleken met decennia voor cyber.