Crisisincidenten in Europa nemen in rap tempo toe, nu regio goed is voor een derde van de incidenten wereldwijd


 Europa was in 2022 goed voor het grootste aantal crisisincidenten wereldwijd, grotendeels onder invloed van politieke repatriëringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit cijfer bedraagt 30% in 2022, tegenover slechts 4% in het voorgaande jaar, zo blijkt uit het ‘2023 Crisis Management Review’ van  WTW. Politieke repatriëringen waren verantwoordelijk voor bijna een kwart (24%) van alle incidenten die vorig jaar aan het crisismanagementteam van WTW werden gemeld

Terwijl Europa de sterkste stijging van crisisincidenten zag, zag de regio Azië-Pacific de grootste daling, van 30% van de incidenten in 2021 naar 12% in 2022. Dit wordt toegeschreven aan een piek in incidenten als gevolg van de overname van de Taliban in Afghanistan in 2021, die in 2022 terugkeerden naar stabielere niveaus.

Ondanks politieke repatriëringen die de groei van het aantal regionale incidenten aandrijven, waren bedreigingen het meest voorkomende incidenttype (28%). Bedreigingen kunnen bestaan uit het doden, verwonden of ontvoeren van iemand, het beschadigen van bedrijfseigendommen of het onthullen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en werden gemeld door organisaties over de hele wereld, maar meer dan de helft van de gemelde bedreigingen vond plaats in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Mexico.

Daarnaast maakten ontvoeringsincidenten een op de vier van alle incidenten in 2022 uit. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, toen ontvoeringen slechts 14% van de incidenten uitmaakten. Afrika en Latijns-Amerika blijven wereldwijd hotspots voor ontvoeringen en nemen het merendeel van deze incidenten voor hun rekening.

Uit het rapport blijkt dat de diepere spanningen en de grotere volatiliteit naar verwachting meer gebieden zullen treffen in 2023. De verwachting is echter dat talent, ketenpartners en investeerders zullen verwachten dat organisaties voorbereidingen treffen om wendbaar te blijven tegen mogelijke crises.

Jo Holliday, Global Head of Crisis Management bij WTW zegt: “De gebeurtenissen in 2022 dienden om de voordelen te illustreren van het vroegtijdig signaleren van crises en het inschakelen van specialistische capaciteiten om menselijke en fysieke middelen hiertegen te beschermen. En helaas zullen we in 2023 waarschijnlijk een nog grotere volatiliteit zien, wat betekent dat bedrijven meer voorbereidende maatregelen tegen crises zullen moeten nemen om beveiligd te blijven. Ons nieuw opgerichte bedrijfssegment Crisismanagement adviseert bedrijven om geïnformeerd, voorbereid en wendbaar te blijven om de potentiële uitdagingen die overal ter wereld spelen het hoofd te bieden”