COVID-19 verminderde de macro-economische veerkracht met 18% in 2020, terwijl de wereldwijde insurance protection gap een nieuw hoogtepunt bereikt

Swiss Re Institute heeft vandaag voor het derde achtereenvolgende jaar zijn Resilience Index gepubliceerd, waaruit blijkt dat de COVID-19-crisis de wereldwijde macro-economische veerkracht in 2020 met bijna een vijfde heeft verminderd. De wereldwijde economische groei zal dit jaar naar verwachting sterk herstellen na de door pandemie veroorzaakte recessie in 2020. Dit zal helpen om de macro-economische veerkracht weer op te bouwen, maar er zal in 2021 geen terugkeer zijn naar het niveau van vóór COVID-19. De wereldwijde kloof in verzekekeringsdichtheid bereikte een nieuw hoogtepunt van ongeveer 1,4 biljoen dollar in 2020, maar de verwachting is dat deze in 2021 zal toenemen als gevolg van een groter risicobewustzijn.

 Jérôme Haegeli, Swiss Re Group Chief Economist: “Ons onderzoek toont duidelijk aan dat economische veerkracht vrucht afwerpt. Gevorderde regio’s profiteerden van zowel een sterkere macro-economische veerkracht als van een grotere weerbaarheid van de ziektekostenverzekering dan hun opkomende tegenhangers. Om de economisch weerbaarheid te herstellen zijn echter diepgaande structurele hervormingen nodig.  

De wereldwijde pandemie heeft volgens hem de kloof tussen arm en rijk vergroot. «Het heeft de noodzaak voor regeringen blootgelegd om zich te concentreren op de wederopbouw en het bevorderen van sociale cohesie. Sociale gelijkheid – en in de kern het creëren van gelijke kansen voor iedereen – zal een bepalend kenmerk zijn van een veerkrachtigere wereld. De wereldwijde kloof qua  verzekeringsdichtheid  bereikte een nieuw hoogtepunt van 1,4 biljoen dollar. Het dichten van deze kloof zou zowel de economische stabiliteit op lange termijn ondersteunen als het vermogen van de samenleving om schokken op te vangen vergroten. Het is essentieel om verzekeringen breder beschikbaar en betaalbaar te maken. Maar (her)verzekeraars en businessleaders n het bedrijfsleven en de overheid moeten van veerkracht een gedeelde prioriteit maken.”

 Belangrijkste bevindingen van het rapport:

Macroweerbaarheid: duurzaam herstel van pandemie kwetsbaar voor tegenslagen

 • De wereldwijde veerkracht is aanzienlijk verzwakt als gevolg van de COVID-19-crisis, waarbij de macro-economische veerkrachtindex daalde tot 0,44 van 0,54 in 2019. Dit was het gevolg van buitengewone fiscale stimuleringsmaatregelen in geavanceerde markten om de economische klap van de pandemie op te vangen. Zo hebben zowel de VS als het VK vanaf januari 2021 ongeveer 30% van hun bbp toegewezen aan uitgaven- en liquiditeitssteun voor hun economieën.
 • Bijgevolg stegen de overheidsschulden in geavanceerde economieën met meer dan 16%, de grootste jaarlijkse stijging sinds de eeuwwisseling. Deze stijgingen werden opgevangen door een zeer ruim monetair beleid, waardoor de kosten voor de schuldaflossing beperkt bleven.
 • Met een sterk economisch herstel in 2021 voorspelt het Swiss Re Institute dat de wereldwijde macro-economische veerkracht zal toenemen, voornamelijk gedreven door de geavanceerde economieën, maar verwacht dit jaar geen terugkeer naar het pre-pandemische niveau.
 •  Structurele hervormingen moeten een prioriteit blijven om groeivooruitzichten op lange termijn op te bouwen en de macro-economische veerkracht aan te vullen.
 • De groei in landen met een hogere macro-economische veerkracht vóór de pandemie, zoals Zwitserland en Noorwegen, was tijdens de wereldwijde neergang sterker dan in andere, zoals Spanje en Griekenland. Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Finland en Nederland zijn de economisch meest veerkrachtige landen, terwijl Mexico, Zuid-Afrika, Brazilië, Turkije en Griekenland het minst veerkrachtig zijn.

Belangrijkste uitkomsten van het apport

 • Veerkracht van verzekeringen: toenemend risicobewustzijn na COVID-19 om de vraag naar verzekeringen te ondersteunen;
 • Verwacht wordt dat de wereldwijde veerkracht van verzekeringen in 2021 zal toenemen, ondersteund door een toenemend risicobewustzijn. Voor veel mensen heeft de COVID-19-ervaring het belang van risicodekkingen benadrukt.
 • De gecombineerde wereldwijde verzekeringsdichtheid  voor risico’s op het gebied van gezondheid, sterfte en natuurrampen bereikte een nieuw hoogtepunt van ongeveer 1,4 biljoen dollar in 2020 te midden van de pandemische crisis.
 • De wereldwijde SRI Health Resilience Index is in 2020 licht verzwakt. Opkomende markten met een lagere gezondheidsresilience waren het meest kwetsbaar. De wereldwijde kloof op het gebied van de gezondheidsbescherming nam in 2020 toe tot 747 miljard dollar, waarvan 63% afkomstig was van de opkomende markten.
 • De veerkracht van het sterftecijfer nam af als gevolg van een daling van de financiële activa en een groeiende schuldenlast van huishoudens tijdens de pandemische crisis. De wereldwijde SRI Mortality Resilience Index is gedaald tot 45,8 in 2020, van 47,5 in 2019.
 • De weerbaarheid van wereldwijde natuurrampen blijft de laagste van allemaal, met een wereldwijde index van 24% in 2020, wat betekent dat 76% van de risico’s  over de hele wereld onverzekerd is.