Covid-19 de meest gemelde beroepsziekte in 2021


De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van covid-19. Het gaat naar schatting om 88 meldingen per 100.000 werknemers. Ook overspanning en burn-out en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen veel voor. De cijfers zijn het hoogst in de branches water- en afvalbeheer, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, industrie, energievoorziening, en informatie en communicatie. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2022’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.

In 2021 zijn 1.866 covid-19 beroepsziekten gemeld. De covid-19 meldingen kwamen vooral uit de gezondheidszorg, ambulancediensten, onderwijs, brandweer, detailhandel en weg- en personenvervoer.

In totaal hebben 750 bedrijfsartsen 4.520 beroepsziekten gemeld aan de Nationale Registratie. De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (81%), het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (13%) en preventief medisch onderzoek (5%). Werkenden met een vastgestelde beroepsziekte kregen vooral preventieve adviezen op het gebied van behandeling of therapie, organisatie of gedrag. Bij een beperkt deel van de meldingen is werkplekonderzoek uitgevoerd.

De vijf economische sectoren met de hoogste beroepsziekte-incidentie zijn: waterleidingbedrijven en afvalbeheer, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, industrie, energievoorziening, en informatie en communicatie. Bij 91% van de werknemers met een gemelde beroepsziekte in de nationale registratie is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak met een verzuimduur van langer dan een maand. Bij 4% van deze werknemers gaat het om blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte.

   Bij de meerderheid van de meldingen (85%) zijn preventieve adviezen gegeven aan de werkenden, waarvan de meeste adviezen behandeling of therapie (31%), organisatorische interventies (26%) of gedragsmatige interventies (24%) betroffen, gevolgd door persoonlijke beschermingsmiddelen (7%), nader medisch (5%) of werkplekonderzoek (5%) en technische interventies (3%).. In 2021 zijn 1.907 beroepsziekten aan de longen en luchtwegen gemeld waarvan 1.866 meldingen van de longinfectie COVID-19. Daarna is werkgerelateerde astma de meest gemelde beroepslongziekte, vooral binnen de industriële sector, waarbij allergenen, stof en metalen de belangrijkste risicofactoren zijn.

De belangrijkste psychische beroepsziekten zijn overspanning en burn-out, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. De meldingen komen vooral vanuit de gezondheidszorg, overheid, onderwijs en industrie. De belangrijkste risicofactoren in het werk voor deze beroepsziekten zijn werkhoeveelheid, hoge psychologische taakeisen, gebrek aan sociale steun en traumatische ervaringen, agressie en intimidatie

 . In 2021 zijn 746 beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat gemeld. De drie meest gemelde beroepsziekten zijn laterale epicondylaire tendinopathie met 102 meldingen, subacromiaal pijnsyndroom met 101 meldingen en carpaletunnelsyndroom met 62 meldingen. In de landbouw, bosbouw en visserij, groot- en detailhandel en industrie komen beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat ongeveer twee keer vaker voor dan gemiddeld in Nederland. De belangrijkste risicofactoren in werk voor deze beroepsziekten zijn tillen en dragen, snel herhaalde armbewegingen uitvoeren en veel kracht zetten met de handen