Cijfers Resilinc : Fabrieksbranden nummer één oorzaak voor verstoringen in de toeleveringsketen

Fabrieksbranden vormen de nummer één verstoring voor wereldwijde supply chains. Dat komt naar voren uit de cijfers van supply chain softwarebedrijf Resilinc in een recent verschenen whitepaper. In het derde kwartaal van 2022 stuurde Resilinc’s EventWatch Professional wereldwijd 2.889 waarschuwingen over fabrieksbranden, wat er maar liefst meer bijna 1.000 meer zijn dan in geheel 2021.

Het ging in 2021 om in totaal 1.946 waarschuwingen, wat eveneens een forse toename was ten opzichte van het jaar ervoor: + 129%.  In de top 10 van sectoren die in 2021 door fabrieksbranden werden getroffen, stonden de automobielindustrie, de verwerkende industrie (manufacturing), de voedingsmiddelen- en drankindustrie,  de ruimtevaart en de biowetenschap. De VS voerde de lijst van getroffen landen in 2021 aan opzichte met ongeveer 300 waarschuwingen, gevolgd door India, Duitsland, Zuid-Korea en Mexico.

Uit een studie bleek dat 59% van de branden werd veroorzaakt door defecte apparatuur en machines, 18% door brandbare vloeistoffen en gassen en 10% door elektrische verlichting en apparatuur. Menselijke fouten lagen ten grondslag aan 4% van de branden, las- en andere ‘hete’ werkzaamheden en brandbare stoffen elk 3% en ovens en brandstichting elk 1%.  

Uit dezelfde studie bleek dat 50% van de branden binnen de fabriek begonnen, 18% in de assemblagezone en 15% in het magazijn of de opslag. Acht procent vindt zijn oorsprong buiten de fabriek, 7% in machines en 3% op het dak. Resilincs lijst van bijdragende factoren omvatte hiaten in de uitvoering van regelgeving en processen, een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, tekorten aan onderdelen en ongunstige weersomstandigheden.