Burghgraef van Tiel & Partners: Aantal branden in recycling neemt af, maar niet op buitenterreinen

Het aantal branden bij afvalverwerkers neemt zienderogen af. Dit is met name te danken aan de preventieve inzet van maatregelen. Ondanks het verhoogde preventieniveau is het aantal branden op buitenterreinen daarentegen niet afgenomen, meldt Burghgraef van Tiel & Partners in zijn recente nieuwsbrief. “Velen geven de lithiumbatterij de schuld, want dat is – naast broei – vaak de veroorzaker. Wet- en regelgeving om het risico op schade door lithiumbatterijen zoveel mogelijk te beperken, ontbreekt echter.”

Branden in afvalbergen ontstaan volgens BvT weliswaar vaak door lithiumbatterijen of broei, maar ze worden groot en moeilijk te blussen vanwege de omvang van de afvalberg. “Het liefst zouden wij willen dat er nooit meer brand zou ontstaan, maar dat is een onmogelijke opdracht. Waar we ons wel hard voor kunnen maken, dat is dat een brand niet langdurig woedt, zodat de schade beperkt blijft, persoonlijk letsel uitblijft en de omgeving er geen last van heeft. Helaas zijn er van overheidswege veelal geen effectieve beperkingen opgelegd ten aanzien van de hoogte van afvalbergen. Dankzij eisen vanuit verzekeraars en adviezen van onze risico-inspecteurs is het aantal binnenbranden bij recyclingbedrijven gelukkig afgenomen. De uitdaging is nu om ook het aantal branden op buitenterreinen terug te brengen.”

Hiervoor houdt  Jurjen Burghgraef tal van lezingen en workshops. Zo sprak hij onlangs nog op de Recyclingbeurs en op de Solarbeurs. Ook hield hij tal van lezingen en incompany trainingen voor het Verbond van Verzekeraars en diverse verzekeraars, makelaars en tussenpersonen.

Online tool voor zelfinspecties via Oodit

Als aanvullende dienst heeft Burghgraef van Tiel & Partners samen met zusterbedrijf Oodit een tool ontwikkeld waardoor het recyclingbedrijf regelmatig zelfinspecties kan uitvoeren. “De bewustwording van de risico’s op de werkvloer wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. Ook kan via deze tool eenvoudig worden beoordeeld of het recyclingbedrijf voldoet aan de verzekeringsclausules. En als er bijna incidenten zijn, kunnen deze ook worden gemeld in de tool. Door het melden van ‘bijna’ incidenten wordt namelijk de kans op ‘grote’ incidenten ook aanzienlijk verkleind.”