Burghgraef van Tiel komt met praktische tips ter voorkoming van schoorsteenbranden, calamiteiten rond de jaarwisseling en schades in en rond schoolgebouwen tijdens kerstvakantie


In de vorige week verschenen nieuwsbrief staat Burghgraef van Tiel & Partners uitgebreid stil bij risico’s in de kerst- en winterperiode. Zo wordt daarin nadrukkelijk gewezen op de brandrisico’s door schoorsteenbranden, het brandrisico rond de jaarwisseling en allerlei schades aan schoolgebouwen in de kerstvakantie. Over al die zaken worden in de nieuwsbrief een groot aantal praktische preventieve tips gegeven ter voorkoming van brand- en andere schades.

Zo meldt het gespecialiseerde risico-inspectiebureau in de nieuwsbrief onder meer dat circa 10% van de woningbranden wordt veroorzaakt door een schoorsteenbrand en dat de oorzaak veelal gelegen ligt aan het stookgedrag of een onjuist aangelegde schoorsteen. Ingegaan wordt onder meer op de risico’s met betrekking de aanleg (rookkanaal, brandwerende betimmering) , het stookgedrag (gebruik en verschillende houtsoorten), het onderhoud en overige aandachtspunten).

Kijk hier voor de betreffende tips: https://www.risicoinspecties.nl/wp-content/uploads/sites/4/2022/12/factsheet-Preventie-schoorsteenbranden-bij-houtkachels-Burghgraef-van-Tiel-2022-2.pdf

Jaarwisseling

Door vuurwerk ontstaan in de decembermaand meer branden, specifiek op de dagen rondom de jaarwisseling. Soms gebeurt het bewust, door ergens vuurwerk in te gooien, maar het kan ook onbewust gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een vuurpijl terechtkomt in brandbare materialen. Om de kans op brand rond de jaarwisseling aanzienlijk te verkleinen worden op tal van terreinen in de nieuwsbrief diverse voorbeelden aangedragen: Voor resp. bedrijven gevestigd op een onbewoond industrieterrein (algemeen), bedrijven gevestigd in bewoond gebied,  flats, (open) galerijen, rietgedekte gebouwen, bewoond gebied, schoolgebouw

 Zie hier tips mbt de jaarwisseling: https://www.risicoinspecties.nl/wp-content/uploads/sites/4/2022/12/221222-Brandpreventiemaatregelen-BvT-jaarwisseling.pdf

Schoolgebouwen

Tijdens schoolvakanties kan een schoolplein functioneren als hangplek voor jongeren, het brandrisico kan hierdoor worden verzwaard. In de nieuwsbrief worden diverse voorbeelden aangedragen, die de kans op een brand rondom de vakantieperiode, aanzienlijk verkleinen! Het gaat om risico’s met betrekking tot de brandbare buitenopslag, brievenbussen en afvalbakken,  toezicht en overige  punten

Kijk hier de preventieve tips

https://www.risicoinspecties.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Organisatorische-maatregelen-vakanties-scholen.pdf