Britse High Court oordeelt grotendeels in het voordeel van toezichthouder FCA in de meeste kwesties in proefproces over bedrijfsschadedekkingclaims in Coronatijd

Het Britse High Court heeft geoordeeld dat de meerderheid van de bedrijven die een bedrijfsonderbrekingsverzekering (BI-polissen) hadden en in Coronatijd door de overheid gedwongen werden te sluiten, recht zouden kunnen hebben op compensatie door de bij het proefproces  betrokken verzekeraars. De uitspraak volgde op twee weken in juli waarin betrokken partijen hun juridische argumenten in de rechtbank toelichtten. Arch, Argenta, Ecclesiastical, Hiscox, MS Amlin, QBE, RSA en Zurich werden genoemd als beklaagden in de zaak, die gevolgen heeft voor maximaal 60 verzekeraars en 370.000 polishouders.

Advocatenkantoor Herbert Smith Freehills, dat tijdens de procedure optrad voor toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA), verklaarde dat de rechtbank in het voordeel van de FCA oordeelde op de meeste van de key-issues, in het bijzonder met betrekking tot de dekking inzake virus (disease)– en andere ‘hybride’ clausules , bepaalde denial of access/public authority clauses, , evenals clausules met betrekking tot i oorzakelijk verband en ‘trends’.  “De uitspraak zou daarom welkom nieuws moeten brengen voor een aanzienlijk aantal van de duizenden polishouders die getroffen zijn door Covid-gerelateerde schades als gevolg van de bedrijfsonderbreking”, meldden de advocaten.

Toezichthouder  FCA reageert: “De uitspraak stelt dat de meeste, maar niet alle virusclausules in het proefproces  dekking bieden. Er staat ook in dat bepaalde denial of access-clausules dekking bieden, maar dat dit afhangt van de gedetailleerde formulering van de clausule/polisvoorwaarden,en in welke mate het bedrijf werd beïnvloed door de reactie van de regering op de pandemie, inclusief bijvoorbeeld de vraag of het bedrijf onderworpen was aan een verplichte sluiting  en of het bedrijf opdracht heeft gekregen om volledig te sluiten. “

Christopher Woolard, interim-CEO van de FCA, zei: “We zijn een proefproces gestart  om het gebrek aan duidelijkheid en zekerheid op te lossen dat bestond voor veel polishouders die claims voor bedrijfsschades indienen en voor de rest van de markt. We zijn verheugd dat het Hof  substantieel voorstander is van de argumenten die we hebben aangedragen over de meeste belangrijkste kwesties. De uitspraak  van vandaag is een belangrijke stap in het oplossen van de onzekerheid waarmee polishouders worden geconfronteerd. We zijn het Hof  dankbaar voor het snelle vonnis en de snelheid waarmee het werd bereikt, wat goed is voor alle betrokken  partijen.”

Verzekeraars moeten volgens hem nadenken over de duidelijkheid die hier wordt geboden en, ongeacht mogelijke beroepen, nadenken over de stappen die ze nu kunnen nemen om vorderingen te behandelen die volgens de uitspraak zou moeten worden betaald. “Ze moeten ook rechtstreeks en snel communiceren met polishouders die claims hebben ingediend die door de uitspraak worden beïnvloed, om de volgende stappen uit te leggen. Als partijen toch in beroep gaan tegen de uitspraak, verwachten we dat dit zo snel mogelijk gebeurt, in lijn met de afspraak die we bij aanvang van dit proces met verzekeraars hebben gemaakt. Zoals we vanaf het begin van deze zaak hebben ingezien, zijn  duizenden kleine bedrijven en mogelijk honderdduizenden banen hiervan afhankelijk “

Reactie verzekeraars  (organisaties)

Van verzekeraars wordt verwacht dat ze de uitspraak de komende dagen analyseren en beslissen of ze in beroep gaan. Huw Evans, algemeen directeur bij verzekeraarsorganisatie ABI reageert: : “Verzekeraars hebben dit versnelde gerechtelijke proces onder leiding van de FCA gesteund om duidelijkheid te scheppen voor klanten en we verwelkomen de snelheid waarmee de rechtbank een uitspraak heeft gedaan. De uitspraak is over de belangrijkste kwesties gelijk verdeeld tussen verzekeraars en polishouders. De nationale lockdown was een nog niet eerder vertoonde  situatie die begrijpelijkerwijs interpretatievragen opriep voor sommige zakelijke verzekeringscontracten.

Hij vervolgt: :”Verzekeraars betreuren elk contractgeschil met hun klanten en zullen blijven reflecteren op feedback van recente gebeurtenissen. We erkennen dat dit nog steeds een moeilijke tijd blijft voor veel bedrijven, klein en groot, en voor de samenleving als geheel. Dat is de reden waarom verzekeraars een reeks toezeggingen hebben gedaan om zowel bedrijven als individuele klanten door de crisis te helpen en waarom de industrie verwacht meer dan £ 1,7 miljard aan Covid-19-claims uit te betalen. De uitspraak is een complex vonnis dat 162 pagina’s beslaat en 19 beleidsformuleringen omvat en het zal even duren voordat de betrokkenen in de rechtszaak begrijpen wat het betekent en eventuele beroepsprocedures in overweging nemen. Individuele verzekeraars zullen de uitspraak analyseren, in gesprek gaan met de toezichthouder, rekening houden met de beroepsprocedure en hun klanten de komende tijd informeren.”

Individuele verzekeraars

De uitspraak van het Britse hooggerechtshof betekende in bepaalde opzichten ook triomf voor een aantal verzekeraars. Ecclesiastical Insurance Office Plc, bijvoorbeeld, hoeft polishouders niet te vergoeden. “”Het arrest van het Hooggerechtshof, gepubliceerd op 15 september 2020, stelt dat schades die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie niet worden gedekt op basis van de polisvoorWaarden  van Ecclesiastical en daarom zijn we niet verplicht om claims op die polissen te betalen. We erkennen dat, hoewel de uitspraak het standpunt ondersteunt dat we gedurende deze periode hebben ingenomen, het oordeel duidelijk teleurstellend zal zijn voor een kleine minderheid van onze klanten die een andere mening hadden.”

Ook Zurich Insurance Plc kan gezien worden als een ‘winnaar’, omdat  de High Court eveneens heeft bevestigd dat de polsvoorwaarden geen dekking bieden voor bedrijfsonderbrekings (BI)-claims met betrekking tot de COVID-19-pandemie.In een reactie op de beslissing verklaarde Group Chief Executive Mario Greco: “Hoewel we het oordeel van het Hooggerechtshof met betrekking tot onze polisvoorwaarden verwelkomen, erkennen we dat COVID-19 enorm veel leed heeft veroorzaakt voor onze klanten, hun families en hun bedrijven. We zullen er alles aan blijven doen om onze klanten en onze gemeenschappen op dit moment te ondersteunen. ” Financiële verlichtingsmaatregelen die door Zürich zijn geïmplementeerd, omvatten premiekortingen, vakantiedagen en uitbreidingen van de dekking.

Hiscox was één van de verzekeraars die deelnamen aan het proefproces. “Het vonnis maakt duidelijk dat minder dan een derde van Hiscox’ 34.000 Britse bedrijfsonderbrekingspolissen hierdoor wordt geraakt. De dekking onder deze polissen is in wezen beperkt tot die klanten die verplicht werden hun bedrijf te sluiten na een besluit van de overheid, en dan alleen in bepaalde omstandigheden. We beoordelen  het vonnis in detail om vast te stellen hoe de conclusies van de rechtbank moeten worden toegepast op de claims en omstandigheden van individuele Hiscox-polishouders. Eventuele problemen die niet in het vonnis worden behandeld, zullen van geval tot geval worden beoordeeld als onderdeel van het normale proces voor het corrigeren van schadeclaims “, aldus Hiscox, dat verwacht dat de extra COVID-19-claims als gevolg van bedrijfsonderbreking minder dan £ 100 miljoen na herverzekering zullen bedragen. Dit omvat schadeclaims voor alle bedrijfsonderdelen, inclusief  Hiscox Re, en valt £ 150 miljoen lager uit ten opzichte van de eerdere ramingen.

Royal & Sun Alliance Insurance Plc stelt dat de interpretaties van sommige bepalingen die van invloed zijn op RSA door de rechtbank werden bevestigd, terwijl andere dat niet waren. Tegelijkertijd sprak de verzekeringsgroep haar toezegging uit om in het beste belang van haar klanten en bedrijven te reageren op de brede repercussies van de coronaviruscrisis. “Uit onze halfjaarcijfers blijkteek dat RSA ongeveer £ 57 miljoen aan claims had betaald of gereserveerd in verband met COVID-19-schades, en ook had deelgenomen aan branche-initiatieven om ondersteuning en verlichting te bieden aan getroffen klanten en gemeenschappen in al onze gebieden,” benadrukte RSA, die de extra financiële impact van het vonnis schat op ongeveer £ 104 miljoen.

De geschatte schade , na de toepassing van RSA’s catastrofe herverzekering, komt in de buurt van £ 85 miljoen. Scott Egan, CEO van RSA UK en International, voegde toe: “We werken nu aan het oordeel om de volgende stappen te bepalen, en we zullen blijven samenwerken met onze partners om de komende weken volledig met onze polishouders te communiceren, of ze momenteel een claim hebben ingediend bij ons of niet. “

Ook is de in Australië gevestigde QBE Insurance Group, wiens dochterbedrijf QBE UK Limited een van de beklaagden was, denkt na over volgende stappen. “De rechtbank oordeelde in het voordeel van QBE met betrekking tot twee van de drie onderzochte polisvoorwaarden inzake de dekking met betrekking tot de formuleringen  disease  en denal of access. De rechtbank oordeelde echter over een andere virusformulering  in het voordeel van verzekerden . QBE overweegt haar mogelijkheden om tegen die beslissing in beroep te gaan. ” QBE raamt haar exposure aan BI-claims in het VK op $ 170 miljoen,  gebaseerd op de aangemelde claims waarop het proefproces  betrekking heeft en rekening houdend met de individuele sublimieten van polissen. Het bedrag is vóór terugvordering onder de bescherming tegen catastrofale herverzekeringen van QBE, wat volgens de verzekeraar de netto schadelast zal beperken tot US $ 70 miljoen