Brandveiligheid in het geding door installatiefouten bij zonnepanelen

“Bij 50% van de inspecties die we verrichten bij woningbouwcoöperaties en bedrijven treffen we fouten aan die een direct gevaar zijn voor de brandveiligheid”, zegt risico-expert Jurjen Burghgraef van onafhankelijk inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partner. “Dergelijke inspecties worden bij particulieren nauwelijks gedaan, waardoor veel brandgevaarlijke situaties onbekend blijven. Aangezien het aantal zonnepanelen nog elke dag toeneemt, wordt het probleem steeds groter.”

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen er namelijk voor om over te stappen op zonnepanelen; niet alleen met het oog op een schonere toekomst, maar ook met de intentie om veel geld te kunnen besparen. “Met de recente stijging in energiekosten zal de interesse in zonnepanelen waarschijnlijk alleen maar toenemen”, verwacht Burghgraef. “Wanneer je voor zonnepanelen kiest, is het belangrijk dat de panelen op de juiste wijze geïnstalleerd worden. Bij een installatie die niet conform de bouw- en installatieregels is, die het Nederlandse Normalisatie Instituut heeft opgesteld, is er namelijk een verhoogd risico op brand. Helaas blijken deze regels in de praktijk slecht te worden nageleefd en wordt er niet tot nauwelijks op gecontroleerd.”

Het gevolg is volgens hem  dat er veel zonnepaneelinstallaties zijn die een gevaar vormen voor de brandveiligheid. “Zo wordt de bekabeling bij 50% van de installaties slecht aangesloten en roekeloos op het dak geplaatst, zonder rekening te houden met scherpe gebouwdelen. Een ander veelvoorkomend probleem is dat de zonnepanelen vaak te dicht op de brandbare dakisolatie geplaatst worden, waardoor de verhoogde temperatuur, die achter een paneel kan oplopen tot 120 ℃, een aanzienlijk risico op brand tot gevolg heeft. Afgelopen zomer zijn er dan ook veel branden geweest die het gevolg waren van het nieuwe ‘indaksysteem’, waarbij het dakhout zich slechts op enkele centimeters afstand van het paneel bevindt. Bij de installatie wordt vrijwel nooit rekening gehouden met dit risico; dat is vragen om problemen.”

Checklist voor een brandveilige zonnepaneelinstallatie

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom heeft Burghgraef van Tiel & Partners de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet voor iedereen die zonnepanelen heeft of ze gaat plaatsen. “Zo kan eenieder veilig en verantwoord beginnen aan een schonere toekomst en een lagere energierekening!”

 • Plaats de kabels nooit los op het dak; bevestig de kabels aan het paneel of leg ze in een kabelgoot;
 • Zorg ervoor dat ter plaatse van doorvoeren, kabelbeschermers worden gebruikt en leg deze aan, voordat er kabels worden getrokken;
 • Bij voorkeur omvormers gebruiken met vlamboogdetectie;
 • Sluit connectoren goed aan (conform de voorschriften van de leverancier);
 • Plaats omvormers bij voorkeur buiten het gebouw, in een schone, stofloze omgeving, op een onbrandbare ondergrond;
 • Plaats rookmelders ter plaatse van inpandig geplaatste omvormers;
 • Gebruik geen indaksystemen;
 • Zorg ervoor dat de panelen, de ophangconstructie en de ballast, zijn meegenomen in een constructieberekening van de draagconstructie van het dak;
 • Leg geen panelen aan de rand van een dak (stormrisico); 
 • Maak de panelen regelmatig schoon;
 • Laat de eindoplevering uitvoeren door een derde die niet bij het installatiebureau hoort (bij voorkeur SCOPE 10 gecertificeerd).

Voor meer informatie kunt u de preventiemiddag bezoeken die plaatsvindt op 11 april.