Bestuurdersaansprakelijkheid: Duitse D&O-verzekeraars verwachten toename schadeclaims


De economische vooruitzichten zijn slecht, het aantal faillissementen stijgt. Daarom verwachten verzekeraars meer schadeclaims tegen managers. Ook omdat het aantal schendingen van compliance-regels zou kunnen toenemen.

Met het oog op de verslechterende economische situatie verwacht het Duitse Verbond van Verzekeraars  (GDV) in de toekomst weer meer gevallen van aansprakelijkheid van managers: “Het aantal bedrijfsinsolventies stijgt. Dit resulteert meestal in hoge schadeclaims van curatoren tegen managers,” aldus Jörg Asmussen, Chief Executive van GDV. Daarnaast zijn er voortdurend toenemende compliance-eisen, recentelijk via de Supply Chain Act of de Whistleblower Protection Act. “Managers zijn persoonlijk aansprakelijk voor het  opzetten van een goed functionerend compliance systeem. Vooral bij de implementatie van nieuwe wetten is het risico op managementfouten groot,” zegt Asmussen.

Schades al hoger in 2022

Vorig jaar al moesten de in Duitsland actieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars meer betalen, zo blijkt uit de actuele D&O-statistieken van de GDV. “De schade-uitgaven klommen naar 213 miljoen euro”, aldus Asmussen. De gerapporteerde claims in de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders  waren slechts licht gestegen tot 2.000 (+1,8%). Een enkele claim kostte de D&O-verzekeraars echter aanzienlijk meer. “De gemiddelde claim in 2022 was bijna 107.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 81.000 euro”, aldus GDV’s CEO.

De schaderatio na afwikkeling lag in 2022 met 42,4% op een vergelijkbaar niveau als het jaar ervoor (41,4%). De branche zal dus waarschijnlijk verzekeringswinsten hebben geboekt – zoals ook het geval is in het langetermijngemiddelde (2016-2022). “De cijfers mogen echter niet verhullen dat de resultaten zeer volatiel zijn en sterk variëren tussen de aanbieders”, benadrukte Asmussen. In de langetermijnvisie bedroeg de schaderatio na afwikkeling bijvoorbeeld meer dan 70% voor ongeveer een derde van de verzekeraars. Dit is een indicatie van verzekeringstechnische schades.  

GDV schat totale markt op ongeveer 900 miljoen euro 

GDV meldt een premievolume van 498 miljoen euro voor D&O-verzekeringen statistieken voor het boekjaar 2022. Omdat echter niet alle verzekeraars die actief zijn in Duitsland deelnemen aan de statistieken, is de totale markt aanzienlijk groter. “Op basis van een schatting van de sector gaan we uit van een premievolume van ongeveer 900 miljoen euro voor de Duitse markt”, zegt Asmussen.