Bedrijfsonderbreking /verstoring supply chains risico nummer één in Nederland, Cyber in België

De Allianz Risicobarometer laat zien dat er zowel per werelddeel/regio als per land verschillen zijn in de kijk bij de respondenten op de voornaamste risico’s die bedrijven lopen. Zelfs tussen Nederland en Belgie laten de beide Top 10-risico’s enkele verschillen zien.

 In  Nederland zijn de top drie risico’s 1) Bedrijfsonderbreking, 2) Macro-economische ontwikkelingen en 3) Energiecrisis. Bedrijfsonderbreking (inclusief verstoring van de supply chain) staat in het rapport van dit jaar op de eerste plaats, een stijging ten opzichte van vorig jaar. In de top tien verschenen vier nieuwe risico’s, waarvan twee de top drie behaalden. Macro-economische ontwikkelingen (zoals inflatie, deflatie, monetair beleid en bezuinigingsprogramma’s) staan in Nederland op de tweede plaats en de energiecrisis (zoals tekorten/uitval, prijsschommelingen) neemt de derde plaats in. Cyberincidenten dalen in het verslag van dit jaar naar de vierde plaats. De Top-10 wordt gecompleteerd door tekort aan personeel, natuurrampen, klimaatverandering, politieke risico’s geweld, veranderingen in wet- en regelgeving en productrecall, kwaliteitsmanagement en seriedefecten 

In België zijn de top drie risico’s 1) Cyberincidenten, 2) Bedrijfsonderbreking en 3) Veranderingen in de wet- en regelgeving. Cyberincidenten (bijvoorbeeld cybercriminaliteit, malware/ransomware die het systeem platleggen, datalekken, boetes en sancties) vormen sinds 2018 het grootste risico. Bedrijfsonderbreking (inclusief de verstoring van de supply chain) blijft, net als de zes voorgaande jaren, stevig op de tweede plaats staan. In de top tien van risico’s, kwamen drie nieuwe risico’s naar voren: Energiecrisis op de vierde plaats; Verlies van reputatie of merkwaarde op de zevende plaats; en het risico op Klimaatverandering en Politieke risico’s en geweld op een gedeelde negende plaats

Bekijk de volledige risicolijsten per land en wereldwijdhttps://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2023-Appendix.pdf