Bank of England waarschuwt Britse verzekeraars voor toereikendheid schadereserves door claiminflatie


De Bank of England (BoE) heeft er in een brief bij de Britse verzekeringssector op aangedrongen om ervoor te zorgen dat hun reserves toereikend zijn nu de claiminflatie de markt blijft bedreigen. In een verklaring gericht aan hoofdactuarissen van algemene verzekeraars en managing agents onder Lloyd’s, zegt de BoE dat de inflatie van schadeclaims als gevolg van factoren zoals stijgende loon-, medische en grondstofkosten naar verwachting alle algemene verzekeraars zal treffen.

 “Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd, verwachten we dat alle schadeverzekeraars te maken zullen krijgen met schade-inflatie, hoewel de aard van de gevolgen zal variëren afhankelijk van het bedrijfsmodel en het risicoprofiel van de onderneming. Het risico bestaat dat een aanhoudend hoge schade-inflatie kan leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteitsdekking voor sommige bedrijven, tenzij ze passende maatregelen nemen om de gevolgen te beperken”, aldus de RvB in haar brief.De RvB benadrukte ook dat technische voorzieningen moeten worden berekend op basis van actuele, geloofwaardige informatie en realistische aannames.

“”Bedrijven moeten er ook voor zorgen dat het risico van verdere schade-inflatie op de juiste manier wordt meegenomen in de berekeningen van de solvabiliteitskapitaalvereisten (SCR) van het interne model (IM) en dat, wanneer de standaardformule (SF) wordt gebruikt om de SCR van het bedrijf te berekenen, deze passend blijft”, aldus de BoE.

De bank benadrukte ook haar beoordelingen voor 2024 en zei dat deze in lijn zullen blijven met de benadering van de Prudential Regulation Authority voor het toezicht op verzekeraars en rekening zullen houden met de externe omgeving waarin deze verzekeraars opereren. Dit omvat ook het beoordelen van potentiële systeembrede risico’s, waaronder dreigende insolventie als gevolg van lage reserves. “We vertrouwen erop dat deze brief nuttig zal zijn als uw bedrijf zich voorbereidt op de halfjaarlijkse reserveringen en op de kapitaal- en bedrijfsplanning voor 2024 later dit jaar”, aldus de RvB.