AXA XL introduceert nieuwe service om milieurisico’s in Europa en het Verenigd Koninkrijk te helpen beperken

AXA XL Risk Consulting heeft gisteren de lancering aangekondigd  van een nieuwe risicobeoordelingsservice die bedrijven moet helpen om vervuilings- en milieurisico’s in Europa en het Verenigd Koninkrijk te identificeren en te beperken.

De oplossing combineert de expertise van de riskconsultants van AXA XL met toepassingen voor machine learning en kunstmatige intelligentie om milieu- en klimatologische gegevens uit verschillende bronnen om te zetten in bruikbare risico-inzichten.

De tool, die beschikbaar is via AXA XL’s Risk Scanning service, stelt riskmanagers in staat om evaluaties te genereren van de locaties van hun bedrijf per regio, land of milieurisico, om zo een beter inzicht te krijgen in hun blootstelling en om riskmanagement- en risicofinancieringsmaatregelen te implementeren die op hun behoeften zijn afgestemd.

Dr. Dominik Scheiben, Senior Casualty Risk Consultant, legt uit: “Om inzicht te krijgen in milieublootstellingen moeten riskmanagers rekening houden met vier cruciale dimensies: de bron van een potentiële vervuiling, de weg die een vervuilende stof kan afleggen, wat de gevolgen kunnen zijn en de basisomstandigheden van de locatie(s) van het bedrijf.”

Hij voegde eraan toe: “Onze nieuwe tool maakt gebruik van datasets van overheidsinstanties, gestreamde gegevens van sensoren of meters, satellietbeelden en klantspecifieke informatie om al deze dimensies in kaart te brengen en bedrijven te helpen begrijpen waar ze hun inspanningen voor risicobeheer op moeten richten.”

Jonathan Salter, Global Head van AXA XL Risk Consulting, zegt hierover: “Deze nieuwe mogelijkheid stelt onze klanten niet alleen in staat om nieuwe gegevensbronnen te benutten, maar nog belangrijker om gegevens uit een veelheid van bronnen naadloos over elkaar heen te leggen om een meer granulair beeld van hun blootstellingen te genereren.”

Hij legt verder uit: “Om de milieu-impact van een incident te beperken, is inzicht in het risico en de implementatie van passende risicobeperkingsstrategieën van cruciaal belang.”