AXA Future Risks Report 2022: Klimaatverandering wordt wereldwijd de grootste zorg


Klimaatverandering wordt het grootste risico in alle regio’s, geopolitieke risico’s komen op de tweede plaats en halen cyber- en pandemierisico’s in.  Het gevoel van kwetsbaarheid voor bepaalde risico’s neemt toe en het vertrouwen neemt af. Dat zijn enkele conclusies die te trekken zin uit de  negende editie van AXA’s  Future Risks Report. Dit wereldwijde onderzoek meet en rangschikt de evolutie van de perceptie van opkomende risico’s.

Voor het eerst staat het klimaatrisico bovenaan de lijst van zorgen van deskundigen in alle regio’s van de wereld en wordt het de grootste zorg van het grote publiek in de Verenigde Staten. Vorig jaar stonden Amerikaanse deskundigen op de eerste plaats voor cyberrisico en Aziatische deskundigen op de tweede plaats voor pandemisch risico. Geopolitieke risico’s komen op de tweede plaats en halen het cyber- en pandemiegevaar in. 95% van de ondervraagde deskundigen verwacht dat de geopolitieke spanningen zullen aanhouden en zich over de hele wereld zullen verspreiden. Als indirect gevolg daarvan staan energiegerelateerde risico’s nu op de vierde plaats, tegenover de zeventiende plaats vorig jaar.

De economische risico’s nemen toe en wakkeren de sociale spanningen aan. Voor het eerst plaatsen deskundigen drie economische risico’s in hun top 10: financiële instabiliteit, macro-economische verslechtering en monetaire en fiscale spanningen. Inflatie wordt een belangrijk punt van zorg voor zowel deskundigen als het grote publiek.

Bij de bevolking blijft het gevoel van kwetsbaarheid zeer groot (80% van de respondenten acht zichzelf kwetsbaarder dan vijf jaar geleden), en neemt het zelfs toe ten aanzien van bepaalde risico’s zoals de klimaatverandering en de energiecrisis. Bovendien neemt het vertrouwen in bepaalde categorieën besluitvormers om oplossingen te vinden af, met name wat betreft de overheid (58% vs. 62% in 2021), particuliere bedrijven (45% vs. 47% in 2021) en zelfs wetenschappers (66% vs. 75% in 2021). Deze algemene trend kan worden verklaard door het feit dat het publiek van mening is dat het niveau van voorbereiding van de overheid op bepaalde risico’s – zoals klimaatverandering, cyber of geopolitieke spanningen – onvoldoende is.

“De editie 2022 van AXA’s Future Risk Report beschrijft een oververhitte wereld, waarin crises zich op elkaar stapelen. Het bevestigt ook onderliggende trends zoals de angst voor klimaatverandering, een verhoogd gevoel van kwetsbaarheid bij de bevolking en het afnemende vertrouwen in grote instellingen om duurzame oplossingen te vinden.”

“Deze trends wijzen op een extra risico, het gevoel van machteloosheid, op een moment dat we de mobilisatie van alle actoren nodig hebben om collectieve, innovatieve en gecoördineerde antwoorden te bieden. Met name de verzekeringssector kan zijn expertise inbrengen op het gebied van preventie en bescherming. Bij AXA zijn we vastbesloten om onze rol ten volle te spelen”, aldus Thomas Buberl, CEO van AXA.