Atradius Economic Outlook juli 2022: Oorlog Oekraïne en Chinese zero-covid-beleid leiden tot vertraging economische groei


Economische verstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en lockdowns in steden en havens in China, leiden tot een nieuwe reeks negatieve schokken voor de wereldeconomie. Inflatie stijgt tot hoogtes die al decennia niet zijn waargenomen, waardoor de reële inkomens van huishoudens onder druk komen te staan ​​en de groei van consumentenbestedingen afneemt. Dit, samen met een versnelde monetaire verkrapping, zet de economische groei in 2022 en 2023 onvermijdelijk verder onder druk. Dat schrijft Atradius in haar Outlook juli 2022.

“We voorspellen dat de wereldwijde bbp-groei dit jaar zal vertragen tot 3,1% en in 2023 tot 3,0%. Vergeleken met onze voorspelling van april betekent dit een cumulatieve daling van 0,3% voor 2022 en 0,2% voor 2023.”

Wereldwijde handelsprestaties

De groei van de wereldhandel staat onder druk door lagere wereldwijde groei, samen met een verergering van knelpunten in de internationale toeleveringsketens, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en het Chinese zero-covid-beleid. “Wij verwachten dat de groei van de wereldhandel vertraagt tot ongeveer 4% per jaar in 2022 en in 2023. Voor 2022 betekent dit een groeivermindering van 1-2% ten opzichte van onze prognose van begin dit jaar”, aldus Atradius.

Al voor de Russische invasie in Oekraïne hadden verstoringen in de toeleveringsketens een prijsopdrijvend effect. De oorlog zorgde voor een extra impuls en stuwde de inflatie op tot een niveau dat al minstens tien jaar niet was gezien. “We verwachten nog steeds dat de inflatie de komende 18 maanden weer zal dalen, zij het niet zo snel als we eerder dachten. De terugkeer van inflatie naar een normaler niveau gaat gepaard met veel onzekerheid. Het doorwerken van energie- en grondstoffenprijsstijgingen in de andere inflatiecomponenten, en periode waarover energie- en grondstoffenprijzen hoog blijven, zijn onzekere elementen.”

Nederlandse economie

Ook de Nederlandse economie heeft last van de Oekraïne oorlog en de stijging van energieprijzen. De bbp-groei vertraagt naar verwachting naar 3,1% in 2022 en 1,7% in 2023. De exportgroei valt dit jaar terug door aanhoudende knelpunten in toeleveringsketens.

De inflatie wordt vooral gedreven door energieprijzen, maar verbreedt zich de laatste maanden ook naar andere bestedingscategorieën, zoals voedingsmiddelen, industriële goederen en diensten. “Wij voorzien in 2022 een inflatie van 8,9%, het hoogste percentage sinds eind jaren zeventig. De koopkracht van consumenten staat hierdoor op korte termijn onder druk. We verwachten wel dat de inflatie in 2023 sterk terugloopt. De arbeidsmarkt is nog altijd zeer krap. Het werkloosheidspercentage bevindt zich dit jaar op het laagste niveau sinds 2001. De groei van de werkgelegenheid vlakt in 2023 wel af, maar de arbeidsmarkt blijft krap.”

Klik hier voor het volledige rapport: file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5E92V44M/Atradius%20Economic%20Outlook%20juli%202022%20-%20onder%20embargo%20tot%20woensdag%2013%20juli%202022%200.01%20uur.pdf