apc holland gaat samenwerken met IWD Taxaties en Inspecties


apc holland is deze maand een samenwerking aangegaan met IWD Taxaties en Inspecties, dat voor klanten van het volmachtbedrijf risicoinventarisaties gaat verzorgen.  Daarvoor heeft het snel groeiende in het Brabantse Berlicum gevestigde inspectie- en taxatiebedrijf inmiddels 15 medewerkers tot zijn beschikking. Zij gaan samen met de apc holland preventie specialist voor klanten risico’s in kaart brengen en adviseren welke preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om schades te voorkomen. Ook verzorgt IWD voortaan de planning van de preventiebezoeken.

In een toelichting schrijft apc holland in haar nieuwsbrief: “Een veilige omgeving is prettiger werken en wonen. Risico-inventarisatie en preventie dragen hieraan bij.
Want schade voorkomen is beter dan genezen! Een veiligere omgeving voor iedereen is wat we graag willen. Dit kunnen we alleen bereiken door met elkaar samen te werken. Met de samenwerking tussen IWD Taxaties en Inspecties en apc holland worden verzekerden beter ondersteund op dit gebied. Zo maken we met elkaar Nederland een stukje veiliger.”

Naast het streven naar de hoogst haalbare kwaliteit, zijn vernieuwing en onderscheidend vermogen hele belangrijke aspecten. apc holland heeft een nauwe samenwerking met diverse partijen, dit alles om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.