Aon’s tweejaarlijkse Global Risk Management Survey; Falen in het aantrekken en behouden van talent bereikt hoogste positie ooit; cyberrisico en bedrijfsschade opnieuw top twee risico’s


Falen in het aantrekken en behouden van talent bereikt hoogste positie ooit, waardoor menselijk kapitaal wordt gezien als een belangrijk bedrijfsrisico; Cyberrisico en bedrijfsschade komen opnieuw voor als top twee risico’s; Terwijl conflicten een onderling verbonden wereld ontwrichten, rangschikken bedrijfsleiders de toeleveringsketen op het hoogste risiconiveau in 14 jaar en klimaat en AI behoren niet tot de grootste risico’s. Dat zijn enkele uitkomsten uit Aon’s 2023 Global Risk Management Survey onder riskmanagers, directieleden en andere leidinggevenden uit 61 landen en gebieden.

“De wereld is volatieler geworden als gevolg van een reeks ingrijpende veranderingen op het gebied van handel, technologie, weersomstandigheden en personeelsaangelegenheden, die bedrijfsleiders bewust hebben gemaakt van het feit dat risico’s en uitdagingen op het gebied van mensen steeds meer met elkaar verbonden zijn”, aldus Greg Case, CEO van Aon. “Door het gebruik van geavanceerde analyses en meer geïntegreerde Risk Capital en Human Capital capaciteiten, helpen we klanten met het kwantificeren, beheren en afstemmen van kapitaal op de risico’s die ze vandaag herkennen, terwijl we namens hen innoveren om aan hun toekomstige behoeften te voldoen.”

De 2023-editie van het tweejaarlijkse onderzoek van Aon, dat nu voor het 17e jaar wordt uitgevoerd, ontdekte dat problemen met menselijk kapitaal niet langer simpelweg een ‘mensenprobleem’zijn, maar een belangrijk bedrijfsrisico dat wordt aangewakkerd door stijgende kosten voor gezondheidszorg, de concurrentie om talent, personeelstekorten en een gebrek aan voorbereiding op pensionering. In 2023 stond het aantrekken en behouden van toptalent wereldwijd op de vierde plaats, nadat het in 2021 niet in de top 10 was beland. Toch geeft slechts 11 procent van de respondenten aan dat ze hun risico’s voor mensen hebben gekwantificeerd, wat een aanzienlijke kloof illustreert tussen risicobewustzijn en de voorbereiding op risico’s.

“We bevinden ons op een kantelmoment, waarop zakelijke leiders de werkelijke kosten van uitdagingen op het gebied van menselijk kapitaal erkennen en de realiteit dat risico’s met betrekking tot mensen alle andere belangrijke bedrijfsrisico’s versterken”, zegt Lambros Lambrou, CEO van Human Capital bij Aon. “Tekorten aan talent, personeel of essentiële gespecialiseerde vaardigheden kunnen innovatie en concurrentievermogen belemmeren en de blootstelling aan cyberaanvallen, inbreuken op de regelgeving, problemen met de toeleveringsketen, onderbreking van de bedrijfsvoering en reputatieschade vergroten.”

Ondanks waarschuwingen en krantenkoppen ontbreken klimaat (#17) en kunstmatige intelligentie (AI) (#49) opvallend genoeg in de wereldwijde top 10, wat duidt op een gebrek aan bewustzijn over de mogelijke impact van deze kwesties op het risicoprofiel van bedrijven. Meer directe klimaatgerelateerde risico’s zijn schade aan eigendommen, de impact van zwaar weer, natuurrampen en de gevolgen voor bedrijven van klimaatgerelateerde veranderingen in regelgeving en nalevingsverplichtingen.

“Wat nog verwarrender is, zijn de risico’s die opvallend weinig aandacht krijgen in de beoordelingen van leiders van de uitdagingen die ze moeten aanpakken, met name het klimaatrisico,” zegt Andy Marcell, CEO van Risk Capital en CEO van Reinsurance Solutions bij Aon. “Klimaat is geen opkomend risico, maar een urgent risico, met steeds monumentalere gevolgen voor bedrijven van elke omvang. Wat leiders nu nodig hebben zijn inzichten uit geavanceerde analyses en modellering naast innovatieve parametrische oplossingen die hen helpen om vandaag betere beslissingen te nemen en hen te beschermen in de toekomst.”

Bovendien vertegenwoordigt AI een van de meest urgente zorgen te midden van technologische vooruitgang, omdat het risicolandschap voor alle sectoren zal transformeren, nieuwe risico’s zal introduceren voor veel bedrijven en de ernst en snelheid van verandering van veel bestaande risico’s zal veranderen. Verregaande AI-programma’s kunnen bijvoorbeeld de blootstelling aan cyberbeveiliging vergroten, juridische problemen veroorzaken en risico’s op het gebied van menselijk kapitaal, zoals schaarste aan vaardigheden waar vraag naar is, versterken. Risicomanagers die de aansprakelijkheden en verzekeringsimplicaties van AI in hun digitale waardeketen begrijpen, voegen waarde toe aan de AI-strategie van hun onderneming.

Omdat conflicten, geopolitieke veranderingen en macro-economische omstandigheden verstrekkende gevolgen blijven hebben, rangschikten bedrijfsleiders ook het risico van het falen van de toeleveringsketen en distributie op het hoogste niveau in 14 jaar (#6). Volgens het laatste onderzoek heeft minder dan 40% van de organisaties de veerkracht van leveranciers beoordeeld en heeft minder dan 20% zijn leveranciersbestand gediversifieerd om het risico op storingen in de toeleveringsketen of distributie te beperken. Onvoldoende risicobeperkende inspanningen lijken daarom nauw samen te hangen met een toename in de perceptie van blootstelling aan risico’s in de toeleveringsketen/distributie.

 Cyberaanvallen en datalekken blijven het grootste risico in het onderzoek van dit jaar, zowel wereldwijd als in Noord-Amerika, en ze zijn ook naar de eerste plaats gestegen in Europa en Azië-Pacific. Cyber laat het hoogste niveau van risicobereidheid zien, en in overeenstemming daarmee heeft het een van de laagste gemelde inkomstenverliezen en een van de hoogste percentages risicobeperkende maatregelen in alle top tien risico’s. Bedrijfsschade blijft het nummer twee risico sinds Aon’s onderzoek van 2021, wat de realiteit weerspiegelt dat bedrijfsschade steeds vaker voorkomt en meerdere sectoren en bedrijven tegelijk kan treffen.

Over het geheel genomen is de top tien van wereldwijde risico’s volgens de 2023 Global Risk Management Survey als volgt:

 1. Cyberaanvallen/datalekken
  1. Bedrijfsonderbreking
  1. Economische vertraging/langzaam herstel
  1. Het niet kunnen aantrekken of behouden van toptalent
  1. Veranderingen in wet- en regelgeving
  1. Falen van toeleveringsketen of distributie
  1. Grondstofprijsrisico/schaarste van materialen
  1. Schade aan reputatie/merk
  1. Niet innoveren/beantwoorden aan de behoeften van de klant
  1. Toenemende concurrentie

Opmerkelijk is dat slechts twee van de huidige top vijf risico’s verzekerbaar zijn en dat de helft van de totale top tien momenteel onverzekerbaar is. Het volledige rapport van de Global Risk Management Survey is here  beschikbaar