Aon’s 2022 Executive Risk Survey: Inflatie, financiële crisis en disruptie energieketen door bedrijfstop als voornaamste zorgenkindjes bestempeld


Een meerderheid van de wereldwijde bedrijfsleiders (79%) verwacht een recessie in het komende jaar, waarbij 43% denkt dat dit zeer waarschijnlijk is. Slechts een derde (35%) van hen voelt zich naar eigen zeggen goed voorbereid op de economische neergang, 47% voelt zich enigszins voorbereid en 18% vindt weinig of helemaal niet voorbereid. Dat zijn enkele uitkomsten uit de laatste editie van Aon’s 2022 Executive Risk Survey met als titel ‘ Making better decisions in uncertain times’  

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de topfunctionarissen bij bedrijven het meest gefocust zijn  op inflatie en economische risico’s op korte termijn. Hogere kosten/inflatie en een financiële crisis is de tweede grootste zorg voor hen in 2022. Vorig jaar stond inflatie nog op nummer 10. De twee grootste risico’s van vorig jaar, cyberaanvallen en een toekomstige wereldwijde pandemie, daalden dit jaar naar respectievelijk plek  en plaats 8. Disrupties van de energievoorziening en de toeleveringsketen ronden de risico’s in de top vijf af op respectievelijk op plek 3 resp 5.  

Het waarderen/beschermen van de intellectuele eigendom van het bedrijf steeg zeven plaatsen naar de 9e plaats (tegenover #16 in 2021) en voor het eerst sinds 2020 staat klimaatverandering in de top 10, tegenover #12 vorig jaar en #16 in 2020. In feite besteedt 49% van de zeer goed voorbereide bedrijfsleiders veel tijd aan klimaatverandering, tegenover slechts 26% van de andere leiders. 

Riskappetie: zelfverzekerde leiders hebben meer zin om onderling samenhangende risico’s aan te pakken 

Voor bedrijven die zich goed voorbereid voelen op een recessie, is het aanpakken van risico’s geen keuze – het is een kwestie van overleven. Tweeënzestig procent van de zeer goed voorbereide leiders is het ermee eens dat de bereidheid van hun bedrijf om risico’s aan te pakken is toegenomen als reactie op het huidige economische klimaat. Eenenzestig procent van diezelfde goed voorbereide leiders is het er ook mee eens dat alle risico’s met elkaar samenhangen en dat de meest succesvolle bedrijven risico’s aankunnen, ongeacht waar ze vandaan komen. De COVID-19 pandemie heeft leiders geleerd hoe ze snel kunnen reageren op opkomende risico’s, wat hen vertrouwen geeft bij het ingaan van een recessie. 

Voorbereide bedrijven nemen maatregelen om zich voor te bereiden op een dreigende recessie. Achtenzestig procent van de goed voorbereide leiders verlaagt het marketingbudget en 66% heeft de prijzen verhoogd.Toch weerstaan diezelfde zelfverzekerde leiders de impuls om aanwervingen te vertragen of kapitaalinvesteringen uit te stellen in vergelijking met hun minder goed voorbereide tegenhangers.Zeer goed voorbereide leiders zien meer waarde in IT en externe consultants dan hun minder goed voorbereide tegenhangers. 62% van de goed voorbereide leiders is het ermee eens dat een goede externe adviseur of consultant hun bedrijf kan helpen betere beslissingen te nemen en risico’s aan te pakken. Daarentegen denkt slechts ongeveer de helft van de niet goed voorbereide leiders er net zo over. 

 Conclusie: Vier belangrijke kenmerken van zelfverzekerde leiders en voorbereide bedrijven 

1. Risico omarmen is de enige optie: Voor bedrijven die zich goed voorbereid voelen op weg naar een recessie, is het aanpakken van risico’s geen keuze – het is een kwestie van overleven. 

 2. Trap niet op de rem bij langetermijninvesteringen – of negeer langetermijnrisico’s: Ondanks een dreigende recessie weerstaan zelfverzekerde bedrijven de impuls om minder mensen aan te nemen of kapitaalinvesteringen uit te stellen. Hoewel ze zich zorgen maken over kortetermijnrisico’s zoals inflatie en stijgende energiekosten, verliezen ze de meer langetermijnrisico’s zoals toenemende sociale ongelijkheid, cryptocurrency en verstoringen van de markt niet uit het oog. 

3. Analyse en advies van interne en externe stakeholders is van vitaal belang bij het nemen van betere beslissingen: Als leiders hun bedrijven willen positioneren voor een recessie, richten de meest voorbereide zich op input van hun interne teams, van de C-Suite tot het instapniveau, maar staan ook open voor hulp van buitenaf. 

 4. COVID-19 heeft aangetoond dat risico’s met elkaar samenhangen: Zoals in voorgaande jaren zien de meeste bedrijfsleiders COVID-19 niet als een eenmalige gebeurtenis, maar eerder als iets dat nieuwe risico’s aan het licht heeft gebracht en hun manier van denken heeft veranderd. De best voorbereide leiders zijn ervan overtuigd dat COVID-19 hen heeft geleerd hoe zij snel kunnen reageren op opkomende risico’s, wat hen vertrouwen geeft nu zij een recessie tegemoet gaan.