Aon werkt samen met de University of California aan systeem om de modellering van bosbranden te verbeteren door gebruik te maken van de nieuwste klimaatwetenschap


  Aon heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd  tussen haar Impact Forecasting team, de University of California, Merced en de University of California, Los Angeles om de nieuwste klimaatveranderingswetenschap en onderzoek te implementeren in Aon’s Amerikaanse catastrofemodel voor natuurbranden. “De samenwerking omvat onderzoek van enkele van ’s lands beste onderzoekers op het gebied van natuurbranden, waaronder hoofdonderzoeker Dr. John Abatzoglou (UC Merced), en Drs. Park Williams (UCLA) en Daniel Swain (UCLA)”benadrukt de makelaar.

De academische samenwerking zal de ontwikkeling ondersteunen van klimaatgeconditioneerde indices voor brandgevaar door onderzoek naar veranderingen in het toekomstige brandgedrag in de V.S., terwijl gegevens worden gebruikt van CMIP6 – de meest recente uitvoer van mondiale klimaatmodellen zoals te zien in het zesde evaluatieverslag van het IPCC. 

Deze indicatoren zullen dan als input dienen voor de aanmaak van catalogi van klimaatgeconditioneerde natuurbranden, die worden beschouwd als een vereiste metriek voor de correcte integratie van klimaatwetenschap in een kader voor catastrofemodellering.  De klimaatgeconditioneerde catalogi, samen met het bijgewerkte basismodel voor het risico op bosbranden van Impact Forecasting, zullen volgens planning in 2023 worden vrijgegeven.

Dan Dick, Aon’s global head of property analytics, zei: “Bosbranden werden  lang beschouwd als een ‘secundair’ risico-waarbij de frequentie meer dan de omvang het totale risico bepaalde – maar in het afgelopen decennium heeft een aanzienlijke toename in volatiliteit en verzekerde schades in de VS deze perceptie veranderd. De inzichten uit deze samenwerking en de basis- en klimaatgeconditioneerde natuurbrandmodellen van Impact Forecasting zullen herverzekeraars helpen betere beslissingen te nemen over acceptatie, prijsstelling en portefeuillemanagement.”

Klanten krijgen toegang tot nieuwe brandgevaarindicatoren en baseline / klimaatgeconditioneerde catastrofemodellen voor bosbranden in de VS om de impact van het veranderende fysieke gevaar op hun portefeuilles beter te kwantificeren en veerkracht op te bouwen door manieren te onderzoeken om risico’s te managen en mogelijkheden te identificeren om zich effectiever voor te bereiden.

Specifieke zakelijke use-cases omvatten:

  • Het identificeren van gebieden met een hoog risico, naast andere gebieden waar risicoprofielen de meeste tekenen van verandering vertonen, wat zal helpen bij het richten van nieuwe acceptatie- / prijsstrategieën;
  • Het bepalen van waar en hoe te investeren in veerkrachtige maatregelen op individueel locatie- en/of gemeenschapsniveau;
  • de ontwikkeling van klimaatveranderingsstrategieën op lange termijn voor fysieke risico’s en het beheer van de vooruitgang op weg naar die doelstellingen; en
  • rapportage aan externe belanghebbenden, zoals regelgevers en ratingbureaus.

Dr. Abatzoglou voegde hieraan toe: “Dit is een goed voorbeeld van hoe de particuliere industrie en de academische wereld van elkaars werk kunnen leren en elkaar kunnen verbeteren. Onze partners uit het bedrijfsleven kunnen gebruik maken van de nieuwste en meest recente wetenschappelijke inzichten, en wij krijgen de ervaring om onze academische bevindingen te vertalen naar toepassingen in de echte wereld die direct van invloed zijn op besluitvormers en het grote publiek.”

De noodzaak om het gevaar beter te modelleren komt op een moment dat de verzekeringssector blijft navigeren door toegenomen schades door natuurbranden. In 2021 hebben de Dixie- en Caldor-branden in Californië samen meer dan 2 miljard dollar aan verzekerde vschades veroorzaakt, en de Marshall Fire nabij Boulder, CO werd de meest verwoestende brand ooit in de staat, wat resulteerde in nog eens 2 miljard dollar aan verzekerde verliezen. De VS heeft alleen al sinds 2015 14 individuele verzekerde miljardenschade-branden geregistreerd.

Voor meer gegevens over wereldwijde natuurrampschades: https://www.aon.com/home/solutions/reinsurance.html\