Aon: Wereldwijde cyber- en E&O verzekeringsmarkt verschuift naar kopersvriendelijke omgeving in 2023


De wereldwijde cyber en errors & omissions (E&O)-verzekeringsmarkt is begin 2023 overgegaan in een kopersvriendelijke omgeving, na een periode van aanzienlijke premiestijgingen, verwacht  Aon op basis van een marktinventarisatie. Deze verschuiving wordt toegeschreven aan verschillende marktfactoren die hebben bijgedragen aan een gunstiger premielandschap voor bedrijven wereldwijd.

De introductie van nieuwe en terugkerende markten heeft vers kapitaal en meer concurrentie gebracht, wat heeft geleid tot een vertraging van de premietarieven. Bovendien kan de daling van zowel de frequentie als de ernst van de schades worden toegeschreven aan de inspanningen van bedrijven om hun veiligheidsrisicobeheersing te versterken en hun risicoprofiel te verbeteren.

Een andere belangrijke factor is de terugkeer naar meer duurzame prijsniveaus na mogelijke overcompensatie voor ransomware-schades in 2021 en 2022. Verzekeraars, die nu op een dieper, technologiegedreven en gesofisticeerd niveau werken, volgen wereldwijde gebeurtenissen die cyberclaims kunnen beïnvloeden op de voet. Economische veranderingen, geopolitieke verschuivingen en wijdverspreide systemische cybergebeurtenissen behoren tot de factoren die verdere tariefverlagingen in de weg kunnen staan.Aon verwacht dat de markt zal blijven verzachten als gevolg van aanzienlijke nieuwe capaciteit en verbeterde schaderatio’s. Deze instroom van nieuw kapitaal heeft geleid tot een hogere wereldwijde premiepool, met name in de excessmarkten, waardoor de premies voor 2023 concurrerender zijn dan in de voorgaande 24 maanden.

Hoewel de marktomstandigheden in de verschillende regio’s overeenkomsten vertonen, is het essentieel om de bestaande verschillen te erkennen. Capaciteit, schadetrends, premies en dekking variëren wereldwijd. Uitsluiting van oorlog, uitsluiting van infrastructuur en de behandeling van “wijdverspreide gebeurtenissen” zijn aandachtspunten geworden in de voorwaarden van cyberverzekeringspolissen.Er zijn geactualiseerde uitsluitingen van oorlogsrisico’s ingevoerd, maar het ontbreekt aan consistentie op de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt. Updates van uitsluitingen van infrastructuur, met name in de digitale omgeving, vereisen zorgvuldige analyse en besprekingen tussen makelaars en verzekerden.

De beperking van de dekking van wijdverspreide gebeurtenissen of uitval heeft tot doel de toekomst van de cyberverzekering veilig te stellen, maar kan de waardepropositie ervan ondermijnen voor bedrijven die een beroep doen op derden voor het uitbesteden van technologie en beveiliging. Hoewel het acceptatieproces streng blijft, is het toegankelijker geworden voor bedrijven die goed voorbereid zijn om hun beveiligingsverhaal te delen. Het juiste team samenstellen en middelen investeren in de hele organisatie kan leiden tot betere dekkingsresultaten bij de komende renewals.

Door gebruik te maken van de verbeteringen in de markt, worden bedrijven aangemoedigd om het proces van het plaatsen van een nieuwe dekking vroegtijdig te starten en relaties met verzekeraars te onderhouden. Bedrijven zijn proactiever geworden en werken intern samen om robuuste strategieën te ontwikkelen voor contractueel risicobeheer, informatiebeveiliging, privacy en operationele continuïteit. Vroege betrokkenheid stelt risicomanagers in staat om controle te houden en potentiële uitdagingen tijdens het vernieuwingsproces het hoofd te bieden.

David Molony, Head of Aon’s Cyber Solutions for EMEA, erkent de belangrijke verschuiving in de marktdynamiek: “Waar bedrijven in 2021 en in 2022 werden beperkt door beschikbaarheid, is dat nu heel anders. In plaats daarvan moeten kopers nu kijken naar het beperken van hun blootstelling – profiteren van de markt ten koste van het opofferen van dekking om op korte termijn premiedollars te helpen besparen.”

De Noord-Amerikaanse cyberverzekeringsmarkt ervaart in 2023 groeiende capaciteit, dalende verliesfrequentie en afnemende tariefstijgingen, terwijl kopers moeten letten op veranderende oorlogsuitsluitingen en andere dekkingsoverwegingen, zoals privacyzorgen en opkomende uitsluitingen met betrekking tot biometrische informatie, pixeltracking en Video Privacy Protection Act (VPPA) blootstellingen.

In de regio VK/EMEA richten verzekeraars zich op uitbreiding van hun cyberportefeuilles, terwijl de verliesratio’s zijn verbeterd, maar de ransomware-activiteit in het eerste kwartaal van 2023 is toegenomen. Marktconcurrentie en een gunstig tariefklimaat zullen naar verwachting gunstig zijn voor bedrijven in termen van prijsstelling, terwijl verzekeraars voorzichtig blijven over mogelijke cyberverstoringen als gevolg van het conflict in Oekraïne.

In de APAC-regio breidt de capaciteit zich uit, met lokale en wereldwijde markten die groei nastreven, terwijl de schadetrends een afname van de incidentfrequentie laten zien, maar aanhoudende aandacht voor ransomware en datalekken. De tarieven zijn minder snel gestegen, met mogelijke tariefverlagingen voor overtollige lagen bij verlengingen. Dekkingsoverwegingen benadrukken een gedetailleerde focus op beveiliging voor een betere dekking, met updates van oorlogsuitsluitingen en een trend naar bredere dekkingen die vóór 2020 beschikbaar zijn.

In LATAM blijft de capaciteit stabiel met potentieel voor uitbreiding, terwijl grote cyberaanvallen, voornamelijk ransomware, verschillende sectoren hebben getroffen. De prijzen zijn gestabiliseerd, en verzekeraars richten zich op bevestigingspunten, sublimieten voor cyberafpersing en medeverzekering. Dekkingsverbeteringen zijn beperkt, met een focus op duidelijkheid in plaats van uitbreiding van de dekking.