AMRAE meldt een extreem moeilijke markt voor Franse bedrijven en waarschuwt voor ‘zure’ renewalperiode

Een nieuw onderzoek van AMRAE, de Franse organisatie voor risk & insurancemanagers, constateert dat er sprake is van een harde verzekeringsmarkt over de gehele linie  en waarschuwt voor ‘oplopende spanningen’, zeker nu de markt op weg lijkt te zijn naar een ‘zure’ renewalperiode.

Een afbeelding in de jaarlijkse State of the Market van de vereniging geeft een verontrustende illustratie van hoe somber het beeld er op dit moment uitziet voor Franse bedrijven. De pijlen in de grafiek geven de trend aan voor de omvang van dekkingen, eigen risico’s, capaciteit en tarieven voor elf  bedrijfsonderdelen. De afbeelding illustreert hoe een markt die snel verhardde voor Franse kopers toen 2020 begon en  spijkerhard is geworden zodra de impact van de Covid-19-pandemie aan de vergelijking werd toegevoegd.

“Het duurde bijna 20 jaar om op de Franse verzekeringsmarkt de‘ ommekeer ’te zien waarop verzekeraars reikhalzend en met bezorgdheid van de verzekerden hadden geanticipeerd”, merkt het rapport op dat deze week door AMRAE is gepubliceerd.

“In 2020 is de ommekeer een feit; het heeft gevolgen voor alle bedrijfsonderdelen, zonder uitzondering, en laat weinig manoeuvreerruimte over voor makelaars en, tot slot, voor bedrijven.”  Het rapport heeft nog een waarschuwing voor AMRAE-leden: “De spanningen nemen toe en over de voorwaarden voor de renewals wordt zwaar onderhandeld.”

In haar jaarlijkse enquête bij de belangrijkste verzekeringsmakelaars in Frankrijk heeft AMRAE geconstateerd dat de tarieven overal op de markt stijgen. Voor kopers is het nog zorgwekkender dat verzekeraars voor sommige risico’s steeds vaker minder of zelfs helemaal geen capaciteit meer beschikbaar stellen. Nu verzekeraars zich steeds meer richten op technische resultaten nadat hun resultaten in de eerste helft van 2020 waren gedaald  met percentages tot 50%,  voorspelt AMRAE een turbulent renewalseizoen voor Franse bedrijven.

Branches

Het rapport constateert de volgende ontwikkelingen  in de belangrijkste verzekeringslijnen.

Property en bedrijfsonderbreking (BI):  Eigen risico’s  zijn met maar liefst 30% gestegen, terwijl verzekeraars steeds meer terughoudend zijn om op risico’s een aandeel te tekenen van meer dan 40% van sommige risico’s. De gemiddelde tariefsverhogingen bedragen 30% op de Franse mark, en de capaciteit die door verzekeraars wordt aangeboden, is tot 50% gedaald voor NatCat- & BI-risico’s.

CBI – De capaciteit is uit de markt ‘verdampt’. In de weinige polissen die nog kunnen worden aangekocht, zijn pandemieën uitgesloten, zijn de eigen risico’s sterk gestegen, nemen individuele verzekeraars niet meer dan 60% van de verzekerde waarde af en gaan de tarieven met 50% omhoog.

 Constructie: De premies stijgen tussen 5% en 15%, terwijl de capaciteit iets is afgenomen.

Wagenparken: Een van de meest stabiele lijnen, met een vrijwel ongewijzigde capaciteit en een stijging van niet meer dan 10%.  

Transport: Eigen risico’s worden verhoogd met 10% tot 20% en de premies tot 25%, terwijl de capaciteit met 15% tot 20% is verminderd.

 Aansprakelijkheid: Polisverlengingen zijn complexe aangelegenheden, met steeds meer uitsluitingen en aanzienlijk hogere eigen risico’s, zelfs voor klanten met een goede schadehistorie. De capaciteit voor Franse bedrijven is tot 40% gedaald en de premiestijgingen lopen op tot 15% tot 20%.

Cyber:  De omvang van de dekkingen lijkt te beperkt. Het eigen risico is met 25% gestegen en de capaciteiten zijn tussen 2% en 10% afgenomen. De premies stijgen ook met 5% tot 10%.

D&O:  De wereldwijde capaciteit is met 30% tot 40% afgenomen, waarbij verschillende risicodragers – zoals Navigators, Starstone en AXA XL – de markt verlaten en de Londense markt terugloopt. Eigen risico’s  tot 50% zijn mogelijk en de premies blijven stijgen met 20% tot 30%.

 Krediet:  Het segment heeft geprofiteerd van de hulp van de Franse overheid, die tot 75% voor haar rekening neemt van de risico’s die zijn verzekerd door kredietverzekeraars als onderdeel van maatregelen om de economische effecten van Covid-19 te bestrijden. Desalniettemin heeft de capaciteit geleden, zijn de eigen risico’s lastiger geworden en zijn de tarieven tussen de 8% en 50% gestegen.

  Politieke risico’s: – Verzekeraars hebben sectoren als luchtvaart, automobiel en toerisme de rug toegekeerd. De capaciteit is met ongeveer 30% gedaald, terwijl de premies met 10% à  20% zijn gestegen.

Aanvullende ziektekostenverzekering: – Dit segment heeft een relatief bescheiden capaciteitsvermindering doorgemaakt van 10% en tariefverhogingen van 5% tot 8%. Aangezien de situatie voor kopers steeds minder gunstig wordt, heeft AMRAE verzekeraars aangespoord om klanten te belonen die beschikken over kwalitatieve riskmanagementprogramma’s.  Het heeft risicodragers vervoerders ook opgeroepen om niet te bezuinigen op de teams en afdelingen die de kwaliteit van de risico’s van klanten beoordelen of claims afhandelen