Amerikaanse werkgevers bezorgd over geestelijke gezondheid, impact stress en veiligheid personeel

Volgens de resultaten van een onderzoek dat door de Amerikaanse National Safety Council is opgesteld , maakt meer dan 90% van de werkgevers zich zorgen over de geestelijke gezondheid en chronische stress die van invloed zijn op de arbeidsgeschiktheid van hun werknemers,  naast de aanhoudende bezorgdheid over legaal en illegaal middelenmisbruik

De in Itasca, Illinois gevestigde raad ondervroeg werkgevers over beperkingen op de werkplek in 2020, en ontdekte dat 93% van de werkgevers van mening is dat arbeidsgeschiktheid meer omvat dan de fysieke kant van de zaak, maar ook de  geestelijke gezondheid en welzijn. Hoewel bijna driekwart van de werkgevers aangeven dat ze een beperking als een belangrijke overweging beschouwen bij het bepalen van de geschiktheid van een werknemer voor het werk, zag minder dan de helft van de werkgevers andere soorten beperkingen – zoals vermoeidheid, geestelijke gezondheid en stress – dat als zodanig.

NSC dringt erop aan dat in het werkgeversbeleid en -procedures ‘arbeidsbeperkingen’ worden omschreven als alles dat iemands vermogen om normaal of veilig te functioneren kan belemmeren als gevolg van een aantal factoren – van chemische stoffen, zoals alcohol, opioïden of cannabis, tot fysieke factoren zoals vermoeidheid, evenals het ervaren van mentale nood en sociale factoren zoals stress.

De NSC stelt dat de enquêtegegevens de impact van de pandemie op de veiligheid op de werkplek onderstrepen, en het werkgevers aanspoort om ‘verstoringenop de werkplek’ te identificeren als iets dat het vermogen van een werknemer zou kunnen belemmeren om normaal en veilig te functioneren, waaronder het gebruik van medicijnen en/of andere middelen, vermoeidheid, mentale nood en stress. Nu de pandemie een nieuw tijdperk op het gebied van veiligheid op de werkplek met zich meebrengt, dringt NSC er bij werkgevers op aan om een bredere benadering te kiezen voor het aanpakken van beperkingen op de werkplek, waaronder mentale problemen.

Meer dan de helft van de door NSC ondervraagde werkgevers – 52% – onderkent dat een beperking de veiligheid van hun personeel vermindert, terwijl 77% van de respondenten een beperking beschouwt als een belangrijke overweging bij het bepalen van de geschiktheid van een werknemer voor het werk. Terwijl 70% van de werkgevers aangeeft dat ze het stoornissen van middelen bespreken tijdens de indienstreding van werknemers, bespreekt slechts 47% andere vormen van beperking, zoals vermoeidheid, geestelijke gezondheid en stress. In eerder onderzoek ontdekte NSC dat vermoeide werknemers een negatieve impact hebben gehad op 90% van de werkgevers .

.