Allianz Trade: Het aantal faillissementen zal wereldwijd met 21% stijgen in 2023; sterkste toename in Nederland met ruim de helft

Het aantal faillissementen versnelt. De wereldwijde stijging van 21% wordt veroorzaakt door vertragende groei en strengere kredietvoorwaarden, meldt uit de Global Insolvency Index van Allianz Trade.Na deze sterke stijging in 2023 zal het aantal faillissementen volgend jaar wereldwijd met nog eens 4% stijgen. Volgens de onderzoekers zullen drie van de vijf  landen in 2024 hun pre-pandemisch faillissementsniveau overschrijden, terwijl België al in 2023 zijn pre-pandemisch niveau van 2019 zal bereiken.

Er zijn grote verschillen tussen landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar vorig jaar een stijging van +51% werd genoteerd en momenteel van +16%. Frankrijk scoorde een toename van  +48% vorig jaar en opnieuw van +41% dit jaar. Opmerkelijk is de sterkste stijging van +52% in Nederland, na de sterke daling van -43% in 2021 en de stijging van +18% in 2022. “Veel mkb-bedrijven daar hebben nu problemen met de betaling van coronaschulden en belastingachterstanden. We voorspellen een verdere stijging van +8% in 2024. In absolute cijfers komt dit neer op 3.270 faillissementen in 2023 en 3.530 in 2024. Terwijl het jaargemiddelde over 2017-2019 3.760 faillissementen bedroeg. Nederland, met +52%, en de Verenigde Staten, met +49%, staan wereldwijd in de weinig benijdenswaardige kopgroep.”

België op pre-pandemisch niveau

Na in 2022 in de top 3 te zijn geëindigd voor het hoogste aantal faillissementen in de eurozone (+42%) met 9.265 faillissementen, zal België in 2023 terugkeren naar zijn pre-pandemische niveau van 2019 met een stijging van 6% met 9.850 faillissementen.

Deze hoge score in 2022 is het resultaat van een sterke stijging in bijna alle sectoren. B2B-diensten & accommodatie en cateringactiviteiten zagen bijvoorbeeld stijgingen van respectievelijk 27% en 55%. Andere sectoren met een hoog specifiek gewicht in de Belgische economie, zoals transport/opslag en bouw, kenden groeicijfers van respectievelijk 36% en 38%, wat leidde tot het pre-pandemische niveau van faillissementen.

“We verwachten dat België de komende jaren nog meer faillissementen zal registreren als gevolg van het moeilijke economische en financiële klimaat: +6% in 2023 met 9.850 faillissementen en +3% in 2024 met 10.170 faillissementen. Het betekent ook een bovengemiddeld aantal over de periode 2015-2019, vóór de kunstmatige daling in 2020-2021 die werd gecreëerd door overheidssteun tijdens de coronaviruscrisis.”

Johan Geeroms, Risk Underwriting Director Benelux: “De aanhoudende stijging van het aantal faillissementen in 2023 en 2024 wordt verklaard door de relatief zwakke prognoses voor de bbp-groei, die een voorwaarde is voor de daling van het aantal faillissementen (de BNB raamt de bbp-groei voor 2023 op slechts 0,6%), de aanhoudende druk op de winstgevendheid en de strengere financieringsvoorwaarden op langere termijn. Daardoor zal België tegen 2024 weer boven de kaap van 10.000 jaarlijkse faillissementen komen.”

Geen verrassing in de eurozone

Wat de eurozone betreft, is Johan Geeroms van mening dat de sterke stijging van het aantal faillissementen niet echt een verrassing is. “De inkomens staan onder druk, onder meer door stijgende lonen en extra energie- en financiële kosten. De veerkracht van de meest kwetsbare bedrijven wordt op de proef gesteld. Deze situatie is vooral problematisch in sectoren die moeite hebben om hun prijzen te verhogen door de sterke concurrentie.”

Volgens Johan Geeroms zijn vooral de detailhandel, het transport en de bouw kwetsbaar. Ook grote bedrijven dreigen te verdwijnen. “Ons rapport toont duidelijk aan dat het aantal faillissementen van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro het niveau van voor de pandemie al overschrijdt. Deze grote bedrijven brengen meestal een hele reeks kleinere bedrijven in hun kielzog mee.”

China doet het goed

China blijft relatief gespaard van de stijging van het aantal faillissementen, met slechts +4% dit jaar en +5% volgend jaar. Johan Geeroms: “De economie daar profiteert volop van het herstel. Een paar kanttekeningen zijn echter op hun plaats. De vastgoedsector bijvoorbeeld is nauwelijks gezond.”