Allianz: Branden op schepen nog steeds een van de grootste veiligheidsproblemen voor scheepvaartsector

Hoewel de verliezen in de scheepvaart de afgelopen tien jaar zijn gehalveerd, blijven scheepsbranden een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scg heepvaartsector, zoals deze week is gebleken uit de incidenten met het vracht-/roroschip Felicity Ace dat in de Atlantische Oceaan in brand vloog terwijl het duizenden auto’s vervoerde, en de brand op de passagiersveerboot Euroferry Olympia voor de kust van Griekenland.
Uit een analyse van het jaarlijkse Safety & Shipping Review-rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) blijkt dat het aantal branden aan boord van grote schepen de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Alleen al in 2019 was er een recordaantal van 40 ladinggerelateerde brandincidenten, of één per 10 dagen. Over alle scheepstypes heen bereikte het aantal branden/explosies dat resulteerde in totale verliezen, eind 2020 een vierjarig hoogtepunt van 10 – goed voor ongeveer één op de vijf totale verliezen over de hele wereld.

“De scheepvaartsector heeft de veiligheid de afgelopen tien jaar aanzienlijk zien verbeteren, met het aantal totale verliezen nu op een recordlaagte”, zegt kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. “Branden op autoschepen, Roll-on/Roll-off veerboten (RoRo’s), containerschepen en andere schepen blijven echter tot de grootste zorgen voor de sector behoren, zoals blijkt uit de recente stijging van het aantal incidenten.

“Met name RoRo- en autoschepen kunnen, meer dan andere schepen, blootgesteld zijn aan brand- en stabiliteitsproblemen, en vereisen extra nadruk op risicobeheer. Om het vervoer van auto’s te vergemakkelijken zijn de interne ruimtes niet in aparte secties verdeeld zoals bij andere vrachtschepen. Het ontbreken van interne schotten kan een negatief effect hebben op de brandveiligheid en een kleine brand in één voertuig of batterij kan zeer snel uit de hand lopen. De voertuigen zijn niet makkelijk toegankelijk zodra het laden is voltooid. De grote hoeveelheid lucht in de open laaddekken zorgt voor een kant-en-klare toevoer van zuurstof in geval van brand.  Bij AGCS verdiepen we ons in het risicobeheer van exploitanten en we hebben met een aantal bedrijven die roroschepen exploiteren samengewerkt om een robuust risicobeheerprogramma overeen te komen.”

Andere relevante bevindingen uit de AGCS Safety & Shipping Review:

  • Opmerkelijke recente incidenten zijn onder meer – het RoRo-vrachtschip, de Grande America, dat zonk nadat zijn lading voertuigen en containers in maart 2019 in brand was gevlogen. In juni 2020 duurde een uitslaande brand op het autoschip Höegh Xiamen acht dagen voordat het werd geblust, terwijl de RoRo-passagiersveerboot Cruise Bonaria ook te lijden had onder een brand.
  • Brand/explosie is de derde belangrijkste oorzaak van totale verliezen van zeeschepen in de afgelopen tien jaar (2011 tot 2020) met 99 gemelde totale verliezen, goed voor ongeveer 11% van de totale verliezen in totaal. De twee belangrijkste oorzaken van totale verliezen zijn vergaan (54%) en schipbreuk/stranding (20%).
  • Vrachtschepen zijn goed voor 40% van de totale verliezen in de afgelopen tien jaar. (348 van de 876). Passagiers-/cruiseschepen zijn goed voor minder dan 10% (69 van de 876).
  • Scheepsbranden zijn wereldwijd de vijfde belangrijkste oorzaak van scheepvaartincidenten – In de afgelopen tien jaar zijn meer dan 1 700 incidenten gemeld (voor alle scheepstypes), wat neerkomt op ongeveer 7% van alle gemelde incidenten.
  • Containerschipbranden beginnen vaak in containers, die het gevolg kunnen zijn van het niet of verkeerd aangeven van gevaarlijke ladingen, zoals chemicaliën en batterijen. Wanneer ze verkeerd worden aangegeven, kunnen ze verkeerd worden verpakt en aan boord gestouwd, wat tot ontbranding kan leiden en/of detectie en brandbestrijding kan bemoeilijken. Hoe groter het aantal containers aan boord, hoe groter de kans dat ten minste één ervan ontbrandt en een brand veroorzaakt, en hoe moeilijker het is die brand onder controle te krijgen en te blussen. Een andere factor is de branddetectie- en brandbestrijdingscapaciteit in verhouding tot de grootte van het schip. Schepen worden elk jaar groter en bij grote incidenten is gebleken dat branden gemakkelijk uit de hand kunnen lopen en ertoe kunnen leiden dat de bemanning het schip om veiligheidsredenen verlaat, waardoor de omvang van het uiteindelijke verlies toeneemt. Men is zich steeds meer bewust van dit probleem, maar het is nog steeds een groot probleem.

Voor meer informatie over de AGCS Safety & Shipping Review