AGCS Marine Claims Rapport: Brand, aanvaringen, zinken en beschadigde ladingen belangrijkste oorzaken van maritieme verzekeringsschade naar omvang


Brand, aanvaringen en zinken, en beschadigde ladingen zijn de belangrijkste oorzaken van maritieme verzekeringsschade naar waarde, zo komt naar voren uit een  analyse van Allianz Global Corporate & Specialty van meer dan 240.000 schadegevallen met een totale omvang van  € 9,2 miljard. Andere uitkomsten zijn dat de inflatie  de ernst versterkte van bestaande trends die de schade veroorzaken en dat problemen  met de toeleveringsketen beïnvloeden de claims, evenals de klimaatverandering met extreme weersomstandigheden en nieuwe risico’s in verband met de net-zero overgang.

Brand- en explosie-incidenten veroorzaken de duurste verzekeringsclaims in de scheepvaartindustrie, terwijl in een tijd van stijgende blootstellingen en inflatie, ladingschade de meest voorkomende schadeoorzaak is, aldus Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). De marine- en vrachtverzekeraar analyseerde tussen januari 2017 en december 2021 wereldwijd meer dan 240.000 claims in de maritieme verzekeringssector, met een waarde van ongeveer 9,2 miljard euro, en heeft een aantal claims en risicotrends geïdentificeerd die de drijvende kracht zijn achter grote verliezen in de sector. Inflatie is een andere belangrijke zorg voor maritieme verzekeraars en hun polishouders, aangezien recente stijgingen van de waarde van schepen en ladingen betekenen dat verliezen en reparaties duurder worden als het misgaat.

 “Het aantal branden aan boord van grote schepen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, met een reeks incidenten met lading, die gemakkelijk kunnen leiden tot het totale verlies van een schip of milieuschade”, zegt Régis Broudin, Global Head of Marine Claims bij AGCS. “Tegelijkertijd heeft de scheepvaartsector ook te maken met vele andere uitdagingen, waaronder een groeiend aantal disruptieve scenario’s, problemen met de toeleveringsketen, inflatie, bemanningsleden en werknemers die onder tijdsdruk staan, toenemende verliezen en schade door extreme weersomstandigheden, de implementatie van nieuwe koolstofarme technologie en brandstoffen, evenals de invasie van Rusland in Oekraïne.”

Branden waren goed voor 18% van de waarde van de geanalyseerde maritieme claims (gelijk aan ongeveer 1,65 miljard euro), vergeleken met 13% voor een periode van vijf jaar eindigend in juli 2018. Een factor die bijdraagt aan deze toename van het brandrisico aan boord van schepen is vaak verkeerd gedeclareerde/niet-aangifte (van) gevaarlijke ladingen, terwijl een recente toename van machinekamerbranden een aantal onderliggende risico’s rond de competenties van de bemanning aan het licht kan brengen. De potentiële gevaren van het vervoer van Lithium-Ion batterijen op schepen maken deze bezorgdheid alleen maar groterwaarvan AGCS heeft al een aantal incidenten gezien. Een rapport van AGCS geeft een volledige lijst van schadepreventiemaatregelen die kunnen worden overwogen.

 Inflatie

Inflatie drijft de waarde van schepen, vracht en reparaties op in een tijd van groeiende risico’s. Nu in veel landen de rente op of rond de 10% ligt, versterkt de inflatie bestaande trends die leiden tot hogere schadeclaims. De stijgende prijzen van staal, reserveonderdelen en arbeid zijn allemaal factoren die de kosten van claims voor cascoreparaties en machinebreuk verhogen.

Bovendien is de waarde van zowel schepen als vracht gestegen in een tijd van groeiende risico’s in verband met grotere schepen, waarvan de grootste 20.000 containers tegelijk kunnen vervoeren. De gecombineerde waarde van de wereldwijde koopvaardijvloot steeg in 2021 met 26% tot 1,2 miljard dollar, terwijl ook de gemiddelde waarde van containertransporten is gestegen met meer hoogwaardige goederen zoals elektronica en geneesmiddelen. Het is niet ongewoon om een container te zien met een waarde van $50 miljoen of meer, voor hoogwaardige farmaceutische producten.

Beschadigde goederen

Beschadigde goederen, inclusief lading, is de belangrijkste oorzaak van maritieme verzekeringsclaims qua frequentie, en de op twee na grootste qua waarde, zo blijkt uit de AGCS-analyse. De meest voorkomende claims zijn fysieke schade, meestal als gevolg van slechte behandeling, opslag en verpakking. De laatste jaren zijn er echter ook een aantal diefstal- en temperatuurschadeclaims van grote waarde – dit laatste kan vooral gevolgen hebben voor farmaceutische producten. Diefstal is de derde meest voorkomende oorzaak van claims, waarbij criminelen het gemunt hebben op consumentenelektronica en waardevolle goederen zoals koper. Lading wordt meestal gestolen in havens, magazijnen of tijdens het vervoer. De recente boom in de containervaart heeft ook gevolgen gehad voor vrachtclaims: door een wereldwijd tekort worden containers die niet aan de normen voldoen en beschadigd zijn, opnieuw in gebruik genomen, wat tot verliezen leidt.

“Het risico van diefstal en schade aan hoogwaardige ladingen moet worden aangepakt met extra risicobeperkende maatregelen, zoals GPS-trackers en sensoren die real-time controle bieden op bijvoorbeeld positie, temperatuur, vochtschokken en licht- en deuropeningen”, zegt kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. “Tegelijkertijd moeten ladingbelanghebbenden de verzekerde waarden goed in de gaten houden. Klanten moeten wellicht hun verzekering en polislimieten aanpassen, of het risico lopen onderverzekerd te zijn – we hebben al claims gezien voor containerladingen van grote waarde waarbij de ladingbelanghebbende tot 20 miljoen dollar onderverzekerd was.”

AGCS identificeert in de analyse ook een aantal risicotrends die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de schadeactiviteit in de maritieme sector – zowel nu als in de toekomst:

  • Oorzaken van disruptie blijven toenemen: De afgelopen jaren hebben een aantal maritieme incidenten, natuurrampen, cyberaanvallen en de Covid-19 pandemie grote vertragingen veroorzaakt voor de scheepvaart en havens. Ook congestie, personeelstekorten en een beperkte containercapaciteit hebben voor verdere verstoring gezorgd. Er zijn ook grotere concentraties van vrachtrisico’s aan boord van grote containerschepen en in grote havens, zodat elk incident het potentieel heeft om tegelijk grote vrachtvolumes en bedrijven te treffen.
  • De commerciële druk heeft al bijgedragen tot veel schades die het gevolg zijn van slechte besluitvorming. Nu de druk op schepen en bemanning hoog is, is de realiteit dat sommigen in de verleiding kunnen komen om problemen te negeren of kortere wegen te nemen, wat tot schade kan leiden.
  • Klimaatverandering heeft steeds meer gevolgen voor maritieme schadeclaims: Natuurrampen zijn al de vijfde grootste oorzaak van maritieme verzekeringsclaims, naar frequentie en ernst volgens een analyse van AGCS. Extreem weer speelde een rol bij minstens 25% van de 54 totale schadelast in de scheepvaart die alleen al in 2021 werden gemeld, terwijl droogte in Europa in 2022 opnieuw de scheepvaart op de Rijn ernstig verstoorde. In de VS daalde de binnenvaart rond de Mississippi tot een niveau dat in decennia niet meer is voorgekomen, met gevolgen voor het wereldwijde vervoer van gewassen zoals graan.
  • Een duurzamere, groenere aanpak in de scheepvaartsector is nodig, maar brengt risico’s met zich mee: De inspanningen om de scheepvaartsector koolstofvrij te maken, die een grote bijdrage levert aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zullen ook gevolgen hebben voor de vorderingen in de toekomst. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moet de scheepvaartsector meer duurzame vormen van aandrijving en scheepsontwerpen ontwikkelen en alternatieve brandstoffen gebruiken. Hoezeer de invoering van nieuwe technologie en werkmethoden ook nodig is om over te schakelen op een koolstofarme wereld, het kan ook onverwachte gevolgen hebben – verzekeraars hebben de afgelopen jaren al een aantal claims voor machinebreuk en verontreinigde brandstof gezien in verband met de invoering van stookolie met een laag zwavelgehalte als onderdeel van de maatregelen om de uitstoot van zwaveloxiden te verminderen. Machinebreuk is nu al de vierde grootste oorzaak van schadeclaims qua frequentie en waarde.
  • Impact van de Russische inval in Oekraïne: De scheepvaartsector is getroffen door het verlies van mensenlevens en schepen in de Zwarte Zee, schepen die vastzitten in geblokkeerde Oekraïense havens en de toenemende last van sancties. Hoewel de ondertekening van het “Zwarte Zee Graan”-initiatief in juli 2022 het mogelijk maakte dat sommige schepen die vastzaten in havens de conflictzone verlieten, bleven andere schepen achter. De volledige waarde van deze vastzittende schepen is onduidelijk, maar rapporten uit de sector schatten de waarde op 1 miljard dollar. Volgens sommige casco- en vrachtverzekeringspolissen kan een verzekerde een totaalverlies claimen nadat een bepaalde tijd is verstreken sinds het schip/de lading geblokkeerd of ingesloten raakte.

Download het volledige artikel:  Global claims trends to watch in marine insurance