AGCS’ Global Risk Dialogue: Groene waterstof beloftevol maar niet zonder risico


 

 Het gebruik van groene waterstof als nieuwe energiebron is beloftevol en kan daarbij ook een bijdrage geven aan de net zero-inspanningen van de samenleving, maar is aan de andere kant niet zonder risico’s. Dat is een conclusie die kan worden getrokken uit een artikel ‘Green hydrogen: full of promise but not without risk in de vandaag verschenen  Global Risk Dialogue, de halfjaarlijkse uitwisseling van ideeën tussen Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) en riskmanagers, makelaarspartners, verzekeringsprofessionals en de media.  

In een toelichting schrijft de verzekeraar: “Veel landen onderzoeken het potentieel van groene waterstof om hun vooruitgang op weg naar net zero te stimuleren en hun klimaatverplichtingen na te komen. Maar hoever zijn we verwijderd van een grootschalige invoering en wat zullen de aandachtspunten zijn voor riskmanagers wanneer het algemeen gebruik wordt ingevoerd?”

Groene waterstof wordt geproduceerd zonder koolstof uitstoot en kan helpen met het decarboniseren van de zware industrie, staalproductie, mijnbouw en vrachtvervoer. Als de regeringen hun CO2-toezeggingen nakomen, kan meer dan een kwart van de waterstof tegen 2030 geproduceerd worden met een lage uitstoot. “De markt voor groene waterstof is wereldwijd potentieel  en de internationale handel zal naar verwachting vanaf 2035 te versnellen, waarbij tegen 2050 een derde internationaal verhandeld zal worden tegen 2050. Daar staat tegenover dat de risico’s en gevaren, zoals lekken, brand en verbrossing, zullen toenemen naarmate nieuwe spelers de markt betreden en de bestaande infrastructuur.”


Om de volledige Global Risk Dialogue te lezen, klik hier:  Global Risk Dialogue 02/2022 | AGCS (allianz.com)