AGCS en Allianz Re: Trend van bovengemiddelde orkaanseizoenen zet dit jaar naar verwachting door

De laatste zes orkaanseizoenen werden gekenmerkt door een bovengemiddelde activiteit Het orkaanseizoen van 2021 was het op twee na actiefste ooit en deze trend zal zich naar verwachting voortzetten in het Atlantische orkaanseizoen van 2022. Om de schades in geval van een orkaan tot een minimum te beperken, moeten bedrijven een alomvattend crisisplan opstellen en uitvoeren, met maatregelen die vóór, tijdens en na een storm moeten worden genomen. Dat komt naar voren uit de voorspellingen van catastrofe risico-experts van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) en Allianz Re op basis van hun eigen prognoses en de vroege beoordelingen van internationale orkaanvoorspellingsinstituten in hun jaarlijkse orkaanseizoenvooruitzichten.  Het orkaanseizoen in het Atlantische bekken begint officieel op 1 juni.   Volgens de meest recente voorspellingen zal het orkaanseizoen van 2022 boven het gemiddelde van 1991-2020 liggen, met 14-21 tropische stormen en zes tot tien orkanen, waaronder drie tot zes zware orkanen (ter vergelijking: een bovengemiddeld seizoen zou bestaan uit zeven tot negen stormen die orkaankracht bereiken en twee tot vier die zware orkanen worden, dat wil zeggen categorie 3 of hoger).

Terugkijkend was het orkaanseizoen van 2021 het op twee na actiefste seizoen ooit, en ook het op twee na duurste na 2017 en 2005. Eind augustus veroorzaakte orkaan Ida wijdverspreide schade in het Caribisch gebied voordat hij de kust van Louisiana verwoestte, op verschillende plaatsen recordregens veroorzaakte en voor overstromingen zorgde in het noordoosten van de VS, wat resulteerde in verzekerde verliezen van $ 36 miljard.

Het Atlantische orkaanseizoen van 2021 telde in totaal 21 stormen met naam, waarvan er zeven orkanen waren (vier bereikten de status van zware orkaan). Het aantal stormen met naam lag ruim boven het gemiddelde van 14 en het totale aantal zware orkanen ligt ook iets boven het gemiddelde van drie. “De belangrijkste factoren die bijdroegen aan een bovengemiddeld orkaanseizoen in 2021 waren onder meer La Niña, bovennormale temperaturen van het zeeoppervlak (Sea Surface Temperatures – SSTs) vroeg in het seizoen, en bovengemiddelde regenval in de West-Afrikaanse moesson,” legt AGCS Catastrophe Risk Research Analyst Mabé Villar Vega uit.

In recente Atlantische orkaanseizoenen ontstonden de eerste tropische stormen al voor de officiële startdatum van 1 juni. Daarom heeft het Amerikaanse orkaancentrum (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration) overwogen om de startdatum te verschuiven naar 15 mei. De verlenging van de orkaanactiviteit kan in sommige opzichten worden toegeschreven aan de ontwikkeling van geavanceerde waarnemingstechnologieën, die zwakkere stormen kunnen identificeren die nooit in de buurt van een landmassa komen, waardoor het aantal tropische stormen toeneemt.

Een andere factor die bijdraagt tot de uitbreiding van de seizoensgebonden stormactiviteit is waarschijnlijk de hogere SST. Tropische stormen kunnen zich alleen vormen en langere tijd aanhouden wanneer de oceaantemperatuur hoger is dan 27°C. Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde heeft de atmosfeertemperatuur sinds 1880 met 1,1°C doen stijgen, waarbij het grootste deel van de overtollige warmte is opgeslagen in de oceanen van de wereld, waaronder de Noord-Atlantische Oceaan. Hierdoor is de duur van orkaan-ondersteunende SST’s toegenomen, evenals de geografische spreiding van waar deze kunnen optreden.

De rol van klimaatverandering


“Er is geen duidelijke wetenschappelijke consensus over de vraag of klimaatverandering zal leiden tot een netto toename van de frequentie van tropische stormen,” legt Bastian Manz, Senior Climate Risk Analyst bij Allianz Re, uit. “Er is echter meer zekerheid dat stormen met een hoge intensiteit vaker zullen voorkomen, wat duidt op het potentieel voor grotere schade door wind en stormvloed.” Wetenschappers denken ook dat orkanen door de klimaatverandering natter zullen worden, waardoor het risico op overstromingen zal toenemen. Bovendien wordt het moeilijker om de kracht van een storm te voorspellen, omdat stormen in korte tijd intenser worden. De windsnelheden van orkaan Ida namen met 55 mph (remark: you might consider to go to km/u) toe in de 24 uur voor zij aan land ging in Louisiana.

“Bedrijven moeten zich voorbereiden op het vooruitzicht van weer een bovengemiddeld orkaanseizoen dit jaar,” zegt Thomas Varney, Head of Risk Consulting, Noord-Amerika bij AGCS. “Uiteraard kunnen stormen niet worden voorkomen. De schade kan echter sterk worden beperkt door een adequate voorbereiding voordat een storm zich aandient. De ontwikkeling en implementatie van een uitgebreid noodplan voor windstormen zou prioriteit nummer één moeten zijn voor die bedrijven die dit nog niet hebben.”

Bedrijven in blootgestelde gebieden wordt geadviseerd hun noodplan regelmatig bij te werken, wat onderdelen als training, het aanleggen van noodvoorraden, bedrijfscontinuïteit, inspecties van gebouwen, het verankeren of verplaatsen van apparatuur en voorraden, en het beschermen van ramen zou moeten bevatten. Allianz Risk Consulting publiceert ook een reeks risicobulletins en checklists om u te helpen uw mensen, eigendommen en bedrijf te beschermen, waaronder: Checklist storm, Checklist overstroming, Waterschade tijdens de bouw, en Oplossingen voor waterschade preventie.

Bekijk de volledige AGCS en Allianz Re orkaanseizoen vooruitzichten hier.