Afstudeerstage Pepijn Winterwerp bij McLarens over OSINT-onderzoek naar coronabesmettingen


Bij McLarens is Pepijn Winterwerp bezig met een afstudeerstage. Hij doet daar een afstudeeropdracht over het OSINT-onderzoek naar Coronabesmettingen, waarvan hij momenteel het eerste deel achter de rug heeft. .

De volledige titel van het afstudeeronderzoek  luidt ‘Welk protocol kan worden opgesteld voor OSINT onderzoek naar voronabesmettingen bij zorgmedewerkers en welke privacywetten moeten hierbij in acht worden genomen?.Een mond vol, maar de strekking is duidelijk. Onderzoek of een protocol opgesteld kan worden om via Open Source Intelligence de coronabesmettingen bij zorgmedewerkers te achterhalen, met inachtneming van de geldende privacywetten.

Pepijn is student aan de Saxion Hogeschool in Enschede en volgt daar de opleiding ‘Forensic Onderzoek’. Zij laatste jaar staat in het teken van dit afstudeeronderzoek. Een actueel thema in deze tijd én bij McLarens. De zorgverzekeraars, zorginstellingen en de politiek zijn nog steeds druk met het onderwerp. Daarnaast lopen er binnen de vakgroep Personenschade diverse schades naar coronabesmettingen op de werkvloer. John Kemp, toedrachtonderzoeker en voormalig rechercheur, begeleidt Pepijn met zijn  stage en bijbehorende onderzoek.

De verschillende stadia die Pepijn moet doorlopen tijdens zijn stage is het indienen en verdedigen van een plan van aanpak, literatuuronderzoek, het schrijven van een protocol en het uitvoeren van een ‘experiment’. Het plan van aanpak is met succes ingediend en verdedigd, de vervolgstappen zijn ingezet. Naar verwachting verdedigt Pepijn het eindresultaat eind januari 2024. Tot die tijd wachten wij met spanning op zijn bevindingen.