Actualisatie handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s

Op verzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft het RIVM de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’s – versie 2017 – gescand op actualiteit en aangepast.Op verzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft het RIVM de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’s – versie 2017 – gescand op actualiteit en aangepast.

De operationele handreiking ‘Stralingsincidenten veiligheidsregio’s, versie 2021’, vervangt de handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s, versie 2017. Dit geactualiseerde en multidisciplinaire kennisdocument bevat achtergrondinformatie over potentiële incidenten met radioactieve stoffen, het mogelijk vrijkomen van ioniserende straling en het optreden door publieke hulpverleningsdiensten bij dit soort incidenten, ook wel stralingsincidenten genoemd. 

Dit document is primair bedoeld voor medewerkers van operationele publieke hulpverleningsdiensten en veiligheidsregio’s. Deskundigheid op het gebied van stralingsincidenten is van groot belang, om expertadviezen zowel in de koude fase als tijdens crisissituaties op een juiste wijze te kunnen interpreteren en naar de praktijk te kunnen vertalen.

U vindt de handreiking terug op de pagina Stralingsincidenten