Aanhoudende inspanningen nodig nu wereldwijde piraterij het laagste niveau in decennia bereikt

Het Internationaal Maritiem Bureau (IMB) van de ICC roept op tot aanhoudende inspanningen wereldwijdom piraterij tegen te gaan hoewel het aantal piraterijaanvallen en gewapende overvallen op zee het laagste niveau in bijna drie decennia hebben bereikt.Het jaarverslag van het ICC IMB registreerde 115 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen in 2022 – tegenover 132 in 2021 – waarbij de helft daarvan plaatsvond in Zuidoost-Aziatische wateren, met name in de Straat van Singapore, waar de incidenten blijven toenemen. 

 Bij 95% van de gemelde incidenten slaagden de daders erin zich toegang te verschaffen tot schepen, uitgesplitst in 107 geënterde schepen, twee gekaapte schepen, vijf pogingen tot aanvallen en één beschoten schip. In veel gevallen lagen de schepen voor anker of waren ze aan het varen toen ze werden geënterd en vonden bijna alle incidenten plaats tijdens de duisternis. 

  Voorzichtigheid geboden in de Golf van Guinee 

 De aanhoudende en hoognodige vermindering wordt toegeschreven aan een algemene daling van de piraterij in de zeer risicovolle wateren van de Golf van Guinee – van 35 incidenten in 2021 tot 19 in 2022. Aanhoudende inspanningen zijn echter nodig om de veiligheid van zeevarenden in de Golf van Guinee te blijven  garanderen. Die regio blijft  gevaarlijk, zoals blijkt uit twee incidenten in het laatste kwartaal van 2022. 

Half november werd een ro-ro-schip gecommandeerd door piraten, ongeveer 28 mijl ten ZW van Turtle Islands, Sierra Leone. Alle bemanningsleden werden gegijzeld en de piraten probeerden het schip door ondiep water te navigeren, waardoor het aan de grond liep. De bemanning wist zichzelf te bevrijden en nam haar toevlucht in de citadel totdat de autoriteiten van Sierra Leone aan boord gingen. Half december werd ook een Suezmax-tanker beschoten, 87 mijl ten NW van Bata, Equatoriaal-Guinea. 

IMB-directeur Michael Howlett verklaart: “ Het IMB prijst het snelle en doortastende optreden van de internationale marines en regionale autoriteiten in de Golf van Guinee, dat positief heeft bijgedragen tot de daling van het aantal gerapporteerde incidenten en de veiligheid van de bemanning en de handel heeft gewaarborgd. Deze beide laatste incidenten geven echter aanleiding tot bezorgdheid en illustreren dat de inspanningen om de maritieme veiligheid in de regio te verbeteren, moeten worden voortgezet”.  De kapiteins worden ook sterk aangemoedigd om in deze wateren de aanbevelingen van de sector inzake beste beheerpraktijken op te volgen.  

 

 Incidenten in de Straat van Singapore nemen toe 

 Een derde van alle in 2022 gerapporteerde incidenten vond plaats in de Straat van Singapore, waarbij bij alle 38 incidenten schepen onderweg met succes werden geënterd. De meeste geënterde schepen hadden een tonnage van meer dan 50.000 DWT, waaronder zes beladen schepen van meer dan 150.000 DWT. Hoewel dit wordt beschouwd als opportunistische misdrijven op laag niveau die onder de definitie van gewapende overval vallen, blijven bemanningen gevaar lopen. Bij de 38 gemelde incidenten werden twee bemanningsleden bedreigd en vier gegijzeld voor de duur van het incident. Ook is gemeld dat bij ten minste drie incidenten een pistool is gebruikt om de bemanning te bedreigen. 

 IMB-directeur Michael Howlett zegt: “Wij prijzen de lokale autoriteiten voor het onderzoeken van bijna alle gemelde incidenten. Aangezien dit een van de meest cruciale en drukke waterwegen voor de handel is, blijven deze incidenten een bron van zorg omdat ze niet alleen gevolgen hebben voor de veiligheid van de bemanning, maar ook mogelijke gevolgen voor de scheepvaart en het milieu.” 

 Het IMB Piracy Reporting Centre gelooft ook dat er een zekere mate van onderrapportage en late melding van incidenten in deze wateren is en moedigt kapiteins aan om alle incidenten zo snel mogelijk te melden zodat de lokale autoriteiten de daders kunnen identificeren, onderzoeken en aanhouden. Het aantal gemelde incidenten in de Indonesische archipel blijft relatief laag dankzij de voortdurende inspanningen van de Indonesische scheepvaartpolitie. 

 Dreiging blijft bestaan in Zuid-Amerika 

 Ondanks een duidelijke daling van het aantal gerapporteerde incidenten in de Midden- en Zuid-Amerikaanse wateren, blijven havens in Brazilië, Guyana, Peru, Venezuela, Mexico en Haïti getroffen worden door gewapende overvallen. De daling is gedeeltelijk toe te schrijven aan de daling van het aantal gerapporteerde incidenten in de ankerplaats van Callao in Peru, waar een daling van 33% werd vastgesteld ten opzichte van 2021. 

Het volledige rapport kunt u hier downloaden: here