60-Plussers de grootste risicogroep voor Long Covid

Mensen van 60 jaar of ouder lopen het grootste risico op Long Covid, wat zowel tot uiting komt in de duur van de arbeidsongeschiktheid als in de kosten die verzekeraars moeten betalen aan herstel na Covid voor schadeclaims, zo komt naar voren uit een recent onderzoek  gepubliceerd in het Journal of Occupational and Environmental Medicine. De studie werd uitgevoerd op 13.153 COVID-19 arbeidsongevallenclaims in 11 staten tussen 1 januari 2020 en 30 november 2021, en onderzocht de kenmerken die verband houden met langdurige COVID-19-claims.

Volgens de nieuwe gegevens werd 95% van de aanvaarde arbeidsongevallenclaims binnen de studieperiode afgesloten en had 5% van de claims 30 dagen of meer verloren tijd, wat goed was voor 65% van de totale betaalde kosten. Uit de studie bleek ook dat de medische kosten met een factor 8 stegen zodra het aantal verloren dagen de drempel van 60 dagen of meer overschreed. Leeftijd op het moment van infectie was de ‘belangrijkste factor’ met betrekking tot hogere kosten, waarbij claims onder oudere werknemers goed waren voor 53,1% van de kosten, zo bleek uit de studie.

De studie toonde ook aan dat 32% van de schadeclaims met 60 dagen of meer verloren tijd niet waren afgesloten aan het einde van de studie, “wat erop wijst dat de kosten van de claims in deze categorie zullen blijven stijgen en aanzienlijk meer zullen vertegenwoordigen dan de waargenomen totale kosten van 53,1%”.