Makelaar Piet Kerkhof en personenschade-expert Eric Gerritsen overleden

0

 

Afgelopen weken overleden twee (voormalige) branchegenoten. Piet Kerkhof, bijna een halve eeuw werkzaam als makelaar in de technische verzekeringen, stierf zondag 5 augustus in zijn woonplaats Bunnik. Hij was 71 jaar. Na een ziekteperiode van zeven maanden overleed op 23 juli jl. Eric Gerritsen. Hij is slechts 53 jaar oud geworden.

Piet Kerkhof  is meer dan een halve eeuw werkzaam geweest in de verzekeringsbranche, altijd als makelaar. Op 16-jarige leeftijd zette hij zijn eerste schreden in de verzekeringsbranche bij het toenmalige Mees & Zoonen, de voorloper van het huidige Marsh. Daar zette hij in 1973  de afdeling technische verzekeringen op en vervulde hij uiteindelijk jarenlang de functie van Director Technical Insurances.  Na 41 jaar Marsh stapte hij over naar een andere makelaar De Keizer Assurantie, het huidige Concordia de Keizer. Daarna werkte  hij tot eind 2016 bij Howden Insurance,  eveneens als  Senior Specialist Technical Insurance. Vanmiddag (10 augustus) wordt om 16.45 uur de crematieplechtigheid gehouden in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 in Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

In memoriam Eric Gerritsen 

Naar aanleiding van het overlijden van Eric Gerritsen ontvingen wij het volgende in memoriam van zijn  werkgever Andriessen Expertise Groep:

Op 23 juli 2018 is onze 53-jarige collega en vriend Eric Gerritsen na een ziekteperiode van zeven maanden overleden. Eric Gerritsen startte zijn carrière na het afronden van zijn Rechtenstudie aan de Radboud universiteit bij Claim Care. Hij heeft zich daar ingezet voor de belangen van mensen die letselschade lijden en heeft zich steeds verder gespecialiseerd in de juridische en schadetechnische aspecten die daarbij van belang zijn.

Op 1 mei 1998 trad Eric in dienst bij Andriessen Expertise, waar hij zou uitgroeien tot een echte vakspecialist. Hij genoot daarvoor respect bij zijn collega’s en vakgenoten, zowel opdrachtgevers als belangenbehartigers. Eric hielp ons bedrijf groeien tot een groep van zo’n 75 mensen, waarin hij verantwoordelijk werd voor de vakinhoudelijke kwaliteit van onze experts. Eric nam zitting in het Management Team van Andriessen Expertise en gaf leiding aan ons Rotterdamse kantoor. Hij was lid van de CausaRie, was docent bij letselopleidingen en zat in de redactieraad van het PIV bulletin, waar hij zich ook naast het bedrijf, inzette voor de algemene ontwikkeling van het letselschadevak.

Door zijn gedrevenheid, intelligentie, empathisch vermogen en humor was hij van grote waarde voor ons bedrijf. Na ruim 20 jaar hebben wij helaas afscheid  moeten nemen van onze gewaardeerde collega. Wij gaan hem zeer missen. Graag willen wij iedereen in de markt hartelijk bedanken voor de warme woorden en blijken van betrokkenheid in de vorm van aanwezigheid bij de crematie, bloemen, kaarten en persoonlijke berichten voor Eric en zijn gezin. Dat heeft hen en ook ons veel goed gedaan. Dank daarvoor.

Namens alle collega’s van de Andriessen Expertise Groep

Laat een reactie achter