Benoeming bestuursleden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ir. M.J. (Monique) Verdier wordt bestuurslid en tevens vicevoorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook mevrouw drs. C.E. (Katja) Mur wordt bestuurslid bij de AP. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming  ingestemd met de voordrachten. De benoeming van Monique Verdier gaat in op 1 januari 2019 en die van Katja  Mur op 1 februari 2019.

Monique Verdier (1963) is momenteel werkzaam als executive coach bij Rosenberg Partners en is als moderator en docent verbonden aan Avicenna, Academie voor leiderschap. Van 2009 tot 2017 was zij lid van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.Katja Mur is nu directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was zij van 2007 tot 2010 directeur Jeugd en Gezin bij het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Met de benoeming van Katja  Mur is het bestuur van de AP uitgebreid naar drie personen. De wetgever heeft daartoe recent besloten vanwege de uitgebreide bevoegdheden en het brede takenpakket van de AP. Het bestuur bestaat straks uit een voorzitter en twee andere leden. Zij vormen een collegiaal bestuur. De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.