Nieuwe leden bestuur NVHP

Ilja Nanninga en Mark de Bruijn zijn door de algemene ledenvergadering van de NVHP benoemd tot lid van het Bestuur van de NVHP. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, gehouden op 20 april jl. zijn Ilja Nanninga en Mark de Bruijn benoemd tot lid van het Bestuur van de NVHP. Ilja Nanninga volgt daarmee Maaike Verhoef op als secretaris van het bestuur. Maaike heeft ruim acht jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

Achtergrond nieuwe leden bestuur

Ilja Nanninga is als hypothecair planner werkzaam bij Expat Mortgages en gespecialiseerd in hypotheekadvies aan internationals. Mark de Bruijn is als accountmanager werkzaam bij Conneqt Mortgage Distribution.

Ilja Nanninga ALV NVHP – Foto Raphael Drent

Ilja Nanninga: “Naast de reguliere aandachtspunten heeft het bestuur voor de komende periode vier prioriteiten benoemd: Versnelling van de digitale veiligheid en vaardigheid in de werkzaamheden van onze leden, hogere activeringsgraad van klanten op het gebied van het verduurzamen van de woning, permanente bewaking en bijstelling van de normen op het gebied van integriteit en ethiek en tot slotte, maar niet de minst belangrijke prioriteit, het intensiveren van de aandacht voor actief klantbeheer. Samen met mijn collega’s in het bestuur zullen wij daar veel tijd en aandacht aan besteden”.

Mark de Bruijn: “Het goed behartigen van de belangen van consumenten wanneer het gaat om de financiering van hun woning vraagt om steeds meer kennis en ervaring. De wettelijke vakbekwaamheidseisen zijn een goede basis, maar in de praktijk zal een adviseur vaak situaties tegenkomen die extra kennis en ervaring vragen. Binnen de NVHP wordt veel aandacht gegeven aan het de leden in staat te stellen zich die extra kennis eigen te maken. Ik vind het daarbij belangrijk dat leden binnen zo een leertraject met collega’s die uit andere organisaties sparren over de vraag welke mogelijke oplossingen voor bepaalde situaties passend zijn. Het ondersteunen van de vakbekwaamheid blijft daarmee een speerpunt binnen de activiteiten van de NVHP.

Mark de Bruijn: ALV NVHP – Foto Raphael Drent

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de NVHP is sinds 20 april 2022 als volgt samengesteld: Turhan Özgüner (voorzitter en dagelijks bestuur), Ilja Nanninga (secretaris en dagelijks bestuur), Michael van der Hoeden (dagelijks bestuur), Peter Wormskamp (Penningmeester), en de bestuursleden Mark Sanders, Sander Werkhoven en Mark de Bruijn.