Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent

In januari 2021 waren 337.000 mensen werkloos, dat is 3,6% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand en kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 64.0000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.


Het percentagewerklozen in januari was 3,6% van de beroepsbevolking nog wel hoger dan in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis (2,9%). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150.000 toe en steeg de werkloosheid van 2,9 naar 4,6%. Sindsdien daalt de werkloosheid maandelijks weer.

Meer 25-plussers met werk, minder jongeren op zoek naar werk

De werkloosheid daalde enerzijds doordat het aantal werklozen dat betaald werk vond het aantal werkenden dat werkloos werd overtrof. Alleen onder 25-plussers nam het aantal werkenden de afgelopen drie maanden toe. Anderzijds daalde de werkloosheid vanwege de uitstroom van werklozen naar de niet-beroepsbevolking, degenen die niet direct meer beschikbaar zijn voor werk en/of hier niet meer naar zoeken. Deze uitstroom was ook groter dan de stroom de andere kant op. Bij de groei van de niet-beroepsbevolking ging het om jongeren tot 25 jaar.

 UWV

UWV registreerde eind januari 289.000 lopende WW-uitkeringen.In januari hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen.

Eind januari 2021 verstrekte UWV 289.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 2,900 meer dan een maand eerder (+1,0%). Dat is een kleine toename vergeleken met dezelfde maand in voorgaande jaren. De instroom in de WW kwam in januari iets hoger uit dan de uitstroom. In januari kwamen er 40.000 nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 37,200 WW-uitkeringen beëindigd.

Sectoren waar het aantal WW-uitkeringen in januari 2021 het meest toenam vergeleken met een maand eerder, zijn de detailhandel (+4,2%), horeca en catering (+3,9%), uitzendsector (+3,7%) en cultuur (+2,4%). Deze sectoren ondervinden de gevolgen van de strengere lockdown. Daarnaast steeg door het gebruikelijke seizoenseffect de WW nog vanuit de bouwsector (+5,3%) en vanuit de landbouw (+2,1%).

 Daling aantal werklozen

In januari waren 337.000 mensen werkloos. Drie maanden eerder, in oktober, waren er 406.000 werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 69.000 af (gemiddeld 23.000 per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 39.000 in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 30.000 personen. Dit saldo is nu drie maanden op rij negatief. Een dergelijke reeks kwam voor het laatst voor in 2014. De werkzame beroepsbevolking groeide in de afgelopen drie maanden met 57.000. Dat kwam niet alleen doordat meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden werkloos werden (+39.000). Er waren ook 192.000 mensen die zich aanboden op de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam), terwijl minder mensen (174.000) stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking). Hierdoor groeide de werkzame beroepsbevolking met nog eens 18.000 mensen