VRB Adviesgroep: Oprichten BV enorm populair door veiligheid voor ondernemers in crisistijd

De rechtsbescherming die een B.V. biedt is voor ondernemers altijd al een belangrijk argument geweest om te kiezen voor de B.V. als rechtsvorm. “Helemaal tijdens deze coronacrisis lopen de spanningen en risico’s voor bedrijven fors op en kijken veel ondernemers primair naar de bescherming van huis en haard. Bij een BV blijft het privévermogen bij een eventueel faillissement buiten schot en zorgt het oprichten van een B.V. daarom tot een aanzienlijke vermindering van de privéaansprakelijkheid”, zegt Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep, dat de laatste weken een stijging van 300% waarneemt in het oprichten van BV’s en het aantal omzettingen van eenmanszaken naar een BV.

Ten aanzien van het verrichten van rechtshandelingen kort vóór een faillissement gelden strenge eisen. Het is al snel mogelijk dat er bepaalde (rechts)handelingen worden verricht, waarbij één of meerdere schuldeisers worden benadeeld. Bepaalde rechtshandelingen die zorgen voor benadeling van de crediteuren worden ook wel ‘paulianeuze’ handelingen genoemd. Een dergelijke rechtshandeling kan zonder tussenkomst van een rechter door een curator vernietigd worden. Hierbij ligt de bewijslast bij de curator en daarbij is het van belang dat de (gefailleerde) ondernemer wist of behoorde te weten dat het gevolg van de rechtshandeling een benadeling van de schuldeisers zou zijn. 

Bij de VRB Adviesgroep ziet men zoals gezegd de laatste weken een stijging van 300% in het oprichten van BV’s en het aantal omzettingen van eenmanszaken naar een BV. Van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep: “De BV heeft de laatste tijd door haar rechtspersoonlijkheid en daarmee afscherming van de privébezittingen- en vermogens van de ondernemer, enorm aan populariteit gewonnen.”

Hij vervolgt: “Indien men als ondernemer vervolgens wordt geconfronteerd met risico’s voortvloeiende uit de coronacrisis dan zal in beginsel het oprichten van een B.V. niet onder de noemer ‘paulianeus handelen’ vallen. De B.V. zal dus als rechtspersoon de ondernemer in privé  rechtsbescherming bieden tegen zakelijke risico’s zoals bijvoorbeeld een faillissement. Dit zal natuurlijk anders zijn indien er rechtshandelingen worden uitgevoerd in het zicht van een faillissement en daarbij de crediteuren van het bedrijf worden benadeeld.”