Vier van de vijf werkgevers speelt in op veranderende werkomstandigheden door verhoging support voor gezondheid en welzijn medewerkers en inzake employee benefits


Vier op de vijf (80%) werkgevers hebben hun gezondheids- en welzijnsondersteuning of personeelsbeloningen verhoogd om in te spelen op de veranderende omstandigheden van hun personeel, zo blijkt uit nieuw onderzoek1 dat in januari 2023 is uitgevoerd voor GRiD, de brancheorganisatie voor de collectieve risicobeschermingssector.

Uit het onderzoek bleek dat werknemers de afgelopen 12 maanden vonden dat hun gezondheid en welzijn mentaal, fysiek, financieel en sociaal waren verslechterd, waarbij het financiële welzijn de grootste impact had:

40% van de werknemers vond dat hun financiële gezondheid was verslechterd.

29% vond dat hun geestelijke gezondheid was verslechterd.

28% vond dat hun lichamelijke gezondheid was verslechterd.

24% vond dat hun sociale gezondheid was verslechterd.

In dezelfde periode vonden de werkgevers zelf echter dat hun verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de geestelijke en sociale gezondheid van hun werknemers het meest was toegenomen:

  • 51% van de werkgevers voelde zich meer verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van hun werknemers.
  • 51% voelde zich meer verantwoordelijk voor het sociale welzijn van de werknemers
  • 49% voelde zich meer verantwoordelijk voor het financiële welzijn van de werknemers
  • 47% voelde zich meer verantwoordelijk voor het fysieke welzijn van de werknemers.

Als gevolg van dit toegenomen plichtsbesef hebben veel werkgevers de afgelopen 12 maanden het aanbod van gezondheids- en welzijnszorg of employee benefits  voor hun personeel uitgebreid.

In totaal heeft 80% van de bedrijven de afgelopen 12 maanden hun steun voor gezondheid en welzijn of employee benefits  verhoogd. GRiD is blij zinvolle veranderingen te zien, waaronder een kwart (27%) die hun investeringen in nieuwe personeelsvoorzieningen verhogen om extra ondersteuning te bieden, ondersteuning die beschikbaar wordt gesteld voor meer werknemers (27%), en ook uitbreiding van de ondersteuning naar gezinsleden (22%).Maar hoewel GRiD vindt dat werkgevers er goed aan doen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden, vindt de brancheorganisatie dat er meer kan worden gedaan.

Vierentwintig procent van de werkgevers heeft positief gereageerd op verzoeken van werknemers om veranderingen op het gebied van gezondheid en welzijn, maar driekwart (76%) heeft dat niet gedaan. Aangezien financieel welzijn de grootste zorg is voor werknemers, zou het goed zijn als werkgevers hier ondersteuning zouden bieden.Evenzo meldt 20% van de werkgevers dat zij over meer middelen beschikken om rechtstreeks te betalen voor de support, maar in tegenstelling tot het aanbieden van emplyee benefits , zoals een particuliere ziektekostenverzekering, of collectieve risicovoorzieningen (door de werkgever gesponsorde levensverzekering, inkomensbescherming en critixcal illness), kan rechtstreekse financiering van de support per geval duur zijn. Het is ook moeilijk te budgetteren, omdat geen enkele werkgever kan voorspellen hoeveel personeelsleden in een bepaald jaar steun nodig zullen hebben of hoe lang die steun nodig zal zijn.

Katharine Moxham, woordvoerder van GRiD, zei: “Een kristallen bol zou enorm nuttig zijn om vooruit te plannen voor de behoeften van werknemers, maar bij gebrek aan een mogelijkheid om in de toekomst te kijken, moeten employee benefits  allesomvattend zijn om alle gebieden van gezondheid en welzijn te ondersteunen. Vorig jaar rond deze tijd was de rente nog vrij laag en was de volledige impact van de huidige crisis rond de kosten van het levensonderhoud nog niet bekend.”

Zij vervolgt: “”Het is belangrijk dat werkgevers niet proberen te raden wat werknemers nodig hebben, maar luisteren naar hun huidige zorgen. Veel employee benefits, zoals collectieve risicoproducten, zijn all inclusive wat betreft de welzijnsondersteuning die ze bieden. Dit betekent dat, ongeacht wat er binnen een bedrijf gebeurt of met welke externe factoren werknemers te maken krijgen, er ondersteuning beschikbaar is voor alle pijlers van gezondheid en welzijn, zodat alle werknemers toegang hebben tot de uitgebreide ondersteuning die ze nodig hebben en verdienen.”